Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Na ratunek Ziemi
20
lutego

Filia nr 5 MBP ogłasza II etapowy konkurs ekologiczny pt. „NA RATUNEK ZIEMI”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 10 kwietnia 2012 r. do organizatora konkursu plakatu o dowolnej tematyce ekologicznej.

Regulamin konkursu ekologicznego

„Na ratunek Ziemi”

 

I.     Organizator konkursu

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach al. Niepodległości 4,
tel. (46) 832-60-59,
e-mail:  filia_5@mbp.skierniewice.pl

II.    Cele konkursu

1.      Promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.
2.      Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie.
3.      Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

III.   Termin

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapy:
Etap I - eliminacje pisemne odbędą się 16 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w Filii nr 5 MBP, al. Niepodległości 4
Etap II – eliminacje ustne oraz finał konkursu odbędą się 25 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w Filii nr 5 MBP, al. Niepodległości 4

Prace plastyczne prosimy dostarczać do biblioteki do 10 kwietnia 2012 r.

IV.    Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.   
2.  Każdy z uczestników nadsyła jedną pracę plastyczną na temat  ekologii  i ochrony
      środowiska.
3.  Praca musi być indywidualna.
4.  Technika prac dowolna.
5.  Każda praca powinna zawierać:

           ● nazwisko i imię,

           ● klasa i nazwa szkoły,

           ● imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

Uczestnicy zobowiązani są do znajomości podstawowych terminów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

W etapie pisemnym – uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test wyboru składający się z 3 bloków tematycznych po 10 pytań. Do etapu ustnego przejdą uczestnicy z uzyskaną największą liczbą punktów.

W etapie ustnym – uczestnicy będą odpowiadać na wylosowany zestaw składający się z 3 pytań.

V.     Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz przyzna 3 wyróżnienia
w każdej z kategorii. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.

 

Uwagi końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.

 

Informacje: www.mbp.skierniewice.pl 
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: (46) 832-60-59

Bibliografia:

 1. Grochowicz E., Korytkowski J. – Ochrona przyrody i wód
 2. Stępczak K. – Ochrona i kształtowanie środowiska
 3. Hare T. – Świat wokół nas – recykling
 4. Pollock S. –  Powietrze
 5. Wright M. – Świat wokół nas – efekt cieplarniany
 6. Gaff J. – Ziemia, morze i niebo
 7. Rowlands D. – Zanieczyszczenia środowiska a człowiek
 8. Grochowicz E., Korytkowski J. –  Ochrona powietrza
 9. Tilling S., Nisbet A., Chell K. – Kwaśne deszcze
 10. Brown L. R., Flavin Ch., Postel S. – Na ratunek Ziemi
 11. Schwarz L. – Na ratunek Ziemi – wielka księga pytań i odpowiedzi
Radka Trestikova
Osiem
Katarzyna Tubylewicz
Bardzo zimna wiosna
Anna Dziewit-Meller
Od jednego Lucypera
Anna Matwiejewa
Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga
Hanna Kowalewska
Okna z widokiem na Weronę