Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
"W kręgu baśni i fantastyki Clive'a Lewisa" - konkurs powiatowy w MBP w Skierniewicach
2
grudnia

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach zaprasza na powiatowy konkurs czytelniczy "W kręgu baśni i fantastyki Clive'a Lewisa".

Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Filii nr 2 MBP (ul. Reymonta 33)

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu :
       - popularyzacja twórczości Cliva St. Lewisa,
      - rozwijanie zainteresowań literaturą fantastyczną,
      - promocja książki i biblioteki w środowisku.

II. Organizator :

            Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. Reymonta
            w Skierniewicach
            ul. Mszczonowska 43 a
            96-100 Skierniewice
            tel. (46) 833-69-69, www.mbp.skierniewice.pl

III. Warunki uczestnictwa :     
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych
       z terenu powiatu skierniewickiego,
2. W konkursie uczestniczą trzyosobowe reprezentacje z gminnych bibliotek,
3. Konkurs będzie przebiegał indywidualnie,
4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do 17.11.2017 r.
do organizatora konkursu,

       Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z bibliografią.

IV. Termin konkursu :
    
       Konkurs odbędzie się 2.12. 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Filii nr 2 MBP
       w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33 (CKiS)

V. Główne zasady regulaminowe : 

1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów : eliminacji pisemnych i finału
    ustnego,

2. Czas trwania eliminacji pisemnych – 30 minut,
    Uczestnik będzie samodzielnie odpowiadał na testowy zestaw pytań,
       Za prawidłową odpowiedź otrzyma 3 punkty, za odpowiedź niepełną 1-2
       punkty, za brak lub udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi 0 punktów.
       Suma otrzymanych punktów zadecyduje o zakwalifikowaniu się do finału
       ustnego.
   3. Do finału ustnego zakwalifikuje się 5 osób, które otrzymają największą
        liczbę punktów w eliminacjach pisemnych.
   4. Punkty otrzymane w eliminacjach pisemnych nie będą brane pod uwagę
       w finale ustnym.
   5. W finale ustnym uczestnicy będą odpowiadali na wylosowany zestaw
        pytań  (za prawidłową odpowiedź otrzymają 3 punkty, za niepełną 1-2 p.,
        za błędną lub jej brak 0 p.).
6. Zwycięży osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
      Czas przeznaczony na odpowiedź – 3 minuty.
7.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników,   
     organizator przewiduje jedną dogrywkę. W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy,
     nastąpi losowanie.

VI. Nagrody

      Zwycięzcy i pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i książki.

VII. Bibliografia :

1. https://pl.wikipedia.org
(biografia Cliva St. Lewisa)
2. Lewis Clive St. : Lew, czarownica i stara szafa
3. Lewis Clive St. : Książę Kaspian

VIII. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w regulaminie.

Maja Lunde
Błękit
Richard Paul Evans
Sprzedawca marzeń
Denis Urubko
Skazany na góry
Arturo Perez-Reverte
Falco
Harari Yuval Noah
Homo Deus