Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Konkurs internetowy MBP w Skierniewicach
10
czerwca

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach zaprasza do udziału w konkursie internetowym związanym z projektem #międzynami (dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).


Kto badał funkcjonowanie małych grup i zmiany postaw.

Odpowiedź na pytanie prosimy przesłać na adres konkursy@mbp.skierniewice.pl
Prosimy o podanie imienia i nazwiska jak również numeru telefonu.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
1.  Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach z  siedzibą w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.
2.  Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3.  Udział w Konkursie polega na wysłaniu mejla w okresie trwania Konkursu, na temat wskazany w Konkursie i  przekazujący pozostałe treści wskazane na stronie konkursowej.
     Pytania zostaną ogłoszone: 29 kwietnia, 20 maja i 10 czerwca 2019 r.
4.  Nagrodami w Konkursie są bony upominkowe.
5.  Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
6.  Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie wpłynie jako pierwsza oraz spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
7.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mejlową lub telefoniczną.
8.  Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.
9. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie 
    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
• Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
• Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
• Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu  będą przechowywane do końca 2019 r.;
• Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie
10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze