Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
KONKURS MUZYCZNA JESIEŃ Z FILIĄ NR 2 MBP
11
października

FILIA  NR 2 MBP OGŁASZA 16. EDYCJĘ  KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ
Chłopak ze skrzypcami  KONKURS POŚWIĘCONY ŻYCIU  I TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA WODECKIEGO


1. Kto może wziąć w nim udział?
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie skierniewickich szkół: klas V - VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich
2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników w I etapie konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na zestaw 20 pytań, sprawdzający wiadomości na temat życia i twórczości Zbigniewa Wodeckiego.
W II etapie należy rozpoznać 15 odtwarzanych utworów
3. Ile jest czasu?
Do 11 października 2019 r. czekamy na zgłoszenia w Filii nr 2 MBP przy Reymonta 33
4. Potrzebujesz więcej informacji

1. Organizator konkursu :
         Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
         w Skierniewicach, ul. Reymonta 33,
         tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

2. Cele konkursu :

 •  zapoznanie się z dorobkiem twórczym Zbigniewa Wodeckiego,
 •  popularyzacja piosenek stworzonych przez artystę,będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej,     
 •  zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów,
 • popularyzacja muzyki rozrywkowej,
 •  popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

3. Termin:

 • Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 11 października 2019 r. do organizatora konkursu.
 • Etap pisemny konkursu odbędzie się 17 października 2019 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33.
 • Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 października 2019 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 •  Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół klas V – VIII, szkół podstawowych oraz szkół średnich. 
 • Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Zbigniewa Wodeckiego (wykaz podany na końcu regulaminu).
 •  Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:

ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pierwszej konkursu.
ETAP II:  zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artysty.


5. Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

6.  Informacja o przetwarzaniu danych :
    Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie  
    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 •  Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
 • Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
 •  Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
 • Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
 •  Dane osobowe Uczestnika konkursu  będą przechowywane do końca 2019 r.;
 •  Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 •  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

7. Uwagi końcowe:
           Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
           www.mbp.skierniewice.pl  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.  


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu  imprezy.
    Informacje:  www.mbp.skierniewice.pl
    e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94
    Materiały przygotowujące  do konkursu dostępne w  Filii nr 2


Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI szkoły podstawowej
1. Zacznij od Bacha
2. Z tobą chcę oglądać świat
3. Lubię wracać tam, gdzie byłem
4. Izolda
5. Opowiadaj mi tak
6. Sobą być
7. Nad wszystko uśmiech twój
8. Tak bardzo wierzę w nas
9. Wspomnienie tych dni
10. Oczarowanie
11. Nauczmy się żyć obok siebie
12. Tylko Ty, tylko ty
13. Dobranoc, dobranoc
14. Dziewczyna z konwaliami
15. Teatr uczy nas żyć
16. Rzuć to wszystko co złe
17. Cztery ściany
18. Basia, Basia, Basia
19. Podróż do oazy
20. Chwytaj dzień

Kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej
1. A gdyby tak Robinsonem
2. Ballada o Jasiu i Małgosi
3. Dziękczynienie
4. W czwartek wygrasz ty
5. Dokąd uleciał zapach bzu
6. Sobą być
7. Wieczór już
8. Posłuchaj mnie spokojnie
9. Przedmieście
10. Chwytaj dzień
11. Rzuć to wszystko co złe
12. Cztery ściany
13. Nauczmy się żyć obok siebie
14. Z tobą chcę oglądać świat
15. Nad wszystko uśmiech twój
16. Izolda
17. Tylko Ty, tylko ty
18. Dobranoc, dobranoc
19. Lubię wracać tam, gdzie byłem
20. Oczarowanie

Kategoria III:  szkoły średnie
1. Wspomnienie tych dni
2. Posłuchaj mnie spokojnie
3. Panny mego dziadka
4. Podróż do oazy
5. Teatr uczy nas żyć
6. Kochałem panią kilka chwil
7. Kiedy o mnie zapomnisz
8. Dobrze, że słońce
9. Piosenka pierwszego olśnienia jazzem
10. Kod dostępu
11. Pieśń ciszy
12. Odjechałaś tak daleko
13. Ballada o Jasiu i Małgosi
14. Good night love
15. Przedmieście
16. Zacznij od Bacha
17. A gdyby tak Robinsonem
18. Dziękczynienie
19. W czwartek wygrasz ty
20. Partyjka
                                                       
Bibliografia:
1.   Wolański R.: Leksykon Polskiej Muzyki
      Rozrywkowej T. II; Agencja  Artystyczna MTJ;  
      Warszawa 2003
2.   Bałuk K.,  Krupiński W.: Wodecki: Tak mi wyszło;                                        
      Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018 (fragmenty)
 

Vanessa Green Allen
Powiedz nie szkolnym dręczycielom. Poradnik dla dzieci i młodzieży
Andrzej Maleszka
Magiczne Drzewo. Pióro T-rexa
Laura Ellen Anderson
Nie chcę mieć kręconych włosów
Maja Lunde
Śnieżna siostra
Sherri Duskey Rinker
Wieczór gwiazdkowy na placu budowy