Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
FILIA NR 2 MBP - KONKURS MUZYCZNY ,,PIOSENKI PEŁNE SŁOŃCA "
13
października

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta - Filia nr 2

OGŁASZA 14. EDYCJĘ  KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ PIOSENKI PEŁNE SŁOŃCA.  KONKURS POŚWIĘCONY ŻYCIU I  TWÓRCZOŚCI ANNY JANTAR

 

Organizator konkursu:

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach ul. Reymonta 33,   

tel. 46 832 47 94;                                                                                                                         

e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

 

Cele konkursu :
- Zapoznanie się z dorobkiem twórczym Anny Jantar.
- Popularyzacja piosenek stworzonych przez artystkę,
   będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej.     
- Zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów.
- Popularyzacja muzyki rozrywkowej.
- Popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

1. Termin:
- Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 13 października 2017 r. do  organizatora konkursu.
- Etap pisemny konkursu odbędzie się 19 października
2017 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33.
- Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół (klas V - VII szkół podstawowych, klas II-III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych). 
- Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Anny Jantar (wykaz podany na końcu regulaminu).
- Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:


ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Anny Jantar.
Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pierwszej konkursu.
ETAP II:  zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artysty.
3. Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Uwagi końcowe:
Poprzez zgłoszenie i udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
- Wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
- Przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie 
  niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie
  danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
- Opublikowanie przez organizatora na łamach stron internetowych, portali
   społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku
   uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
w dniu  imprezy.
Informacje: www.mbp.skierniewice.pl
e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94


Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI

1. Za każdy uśmiech
2. Najtrudniejszy pierwszy krok
3. Zawsze gdzieś czeka ktoś
4. Radość najpiękniejszych lat
5. Dzień bez happy endu
6. Na pół gwizdka nie ma co  żyć
7. Yambalaya
8. Gdzie są dzisiaj tamci ludzie
9.  Mój tylko mój
10. Co ja w tobie widziałam
11. Moje jedyne marzenie
12. Żeby szczęśliwym być
13. Cygańska jesień
14. Staruszek świat
15. Gdzie nie spojrzę - ty
16. Tyle słońca w całym mieście
17. Za wszystkie noce
18. Nic nie może wiecznie trwać
19. Po tamtej stronie marzeń
20. Tak wiele jest radości

Kategoria II: klasy VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum

1. Gdzie nie spojrzę - ty
2. Za wszystkie noce
3. Kto umie tęsknić
4. Tak wiele jest radości
5. Wielka dama tańczy sama
6. Godzina drogi
7. Po tamtej stronie marzeń
8. Cygańska jesień
9. Dyskotekowy bal
10. Tak blisko nas
11. Zgubiłam klucz do nieba
12. Jak w taki dzień deszczowy
13. Zawsze gdzieś czeka ktoś
14. Nic nie może wiecznie trwać
15. Dzień nadziei
16. Tylko mnie poproś do tańca
17. Co ja w tobie widziałam
18. Na pół gwizdka nie ma co  żyć
19. Będzie dość
20. Nie wierz mi, nie ufaj mi


Kategoria III:  szkoły ponadgimnazjalne

1. Dzień nadziei
2. Zgubiłam klucz do nieba
3. Tylko mnie poproś do tańca
4. Jak w taki dzień deszczowy
5. Panna na wydaniu
6. Kto powie nam
7. Koncert na deszcz i wiatr
8. Pozwolił nam los
9. Nic nie może wiecznie trwać
10. Spocząć
11. Nie wierz mi, nie ufaj mi
12. Wielka dama tańczy sama
13. Ktoś między nami
14. Biały wiersz od ciebie
15. Gdzie są dzisiaj tamci ludzie
16. My baby waits for rainy days
17. Gdy on natchnieniem jest
18. Mój każdy dzień jest twoim dniem
19. Godzina drogi
20. Mamy dla siebie - siebie
                                                       
Bibliografia:

1. Wolański R. : Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej T. I; Agencja  Artystyczna   MTJ;  Warszawa 2003
2.  Wilk M.: Tyle słońca: Anna Jantar: biografia , Wydawnictwo Znak; Kraków 2015 (frag.)
3. Pryzwan M.:  Anna Jantar we wspomnieniach , Wydawnictwo EM-KA ; Warszawa 1995 (frag.)

Goscinny Anne
Lukrecja stawia na swoim
Bednarek Justyna
Koperta z kotem
Flas Isabelle , Masson Annick
Jak zdenerwować mamę?
Martinello Jessica , Mabire Gregoire
Nawet potwory myją zęby
Brunstrom Thomas
Tata Oli już nie chce być dorosły