Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Filia nr 2 MBP OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY - W domu i w szkole
7
kwietnia

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
Filia nr 2
 

 

OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY

W domu i w szkole poświęcony popularnej serii „Opowiastki familijne”

Cele konkursu:

1. Popularyzacja twórczości Beaty Andrzejczuk.
2. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi plastycznej.
4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i interpretacyjnych.

Termin:

1. Etap pisemny konkursu  odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
2. Eliminacje ustne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  
19  kwietnia 2018r o godz. 10.00 w Filii nr 2 MBP.
3. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 7 kwietnia  2018 r. u organizatora lub w wybranej placówce MBP.                                        

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do  uczniów klas III - IV skierniewickich szkół podstawowych.
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie ilustracji do wybranego opowiadania (wykonanej dowolną techniką o formacie A4) – co będzie traktowane jako „karta zgłoszeniowa” do udziału w konkursie. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tzn.: imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace będą eksponowane w formie wystawy.
2. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości Beaty Andrzejczuk (wykaz podany na końcu regulaminu).
3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
a) ELIMINACJE PISEMNE: uczestnicy konkursu powinni udzielić odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań. 10. uczestników, którzy uzyskają największą liczbą punktów przejdzie do  kolejnego etapu.
b) ELIMINACJE USTNE: uczestnicy odpowiadać będą na 3 pytania z wylosowanego zestawu.
4.  Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:
— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
     — Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
     — Filia nr 1 MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
     — Filia nr 2 MBP w Skierniewicach
         ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
     — Filia nr 4 MBP w Skierniewicach
         ul. Bohaterów Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99,
     — Filia nr 5 MBP w Skierniewicach
         al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.

Nagrody:

Komisja wyłoni zdobywców I, II, i III miejsca, którzy otrzymają nagrody specjalne oraz dyplomy. Za zajęcie IV-X miejsca przyznane będą wyróżnienia. Najlepsza praca plastyczna zostanie uhonorowana nagrodą specjalną.

 

Uwagi końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
    regulaminie w dniu imprezy.
2. Prace przechodzą na własność organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 
    prac.
4. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę, uczestnicy
    wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (na potrzeby  
    konkursu) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
5. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej 
    stronie internetowej.


Bibliografia:

● Opowiastki familijne 1: Czy Edytka jest bardzo brzydka
● Opowiastki familijne 1 : Okularnik
● Opowiastki familijne 1 : Szalona mama
● Opowiastki familijne 2 : Nic nie cieszy Klaudii
● Opowiastki familijne 2 : Lena chce mieć lalkę Barbie
● Opowiastki familijne 2 : Filip chce być najlepszy
● Opowiastki familijne 2 : Dzidzia
● Opowiastki familijne 4 : Jagoda
● Opowiastki familijne 4 : Trzy życzenia dla Bartka
● Opowiastki familijne 5 : Chłopiec na wózku
● Opowiastki familijne 5 : Kto kogo przezywa tak samo się nazywa
● Opowiastki familijne 5 : Tajemnicze Czamisie
● Opowiastki familijne 6 : Łatka
● Opowiastki familijne 6 : To jest mój tatuś
● Opowiastki familijne 6 : Drzewko marzeń

 


Informacje: www.mbp.skierniewice.pl 
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl           tel: (46) 832-47-94

Antonina Kasprzak
Wiłka smocza dziewczynka
Stanecka Zofia
Poczytaj ze mną. Fantasy. Gdy pada deszcz. Wizyta Goblinów
Adam Wajrak
Lolek
Wulf Andrea
Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta
Małgorzata Musierowicz
Ciotka Zgryzotka