Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej OGŁASZA 10. EDYCJĘ KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA RATUNEK ZIEMI
17
kwietnia

1. Kto może wziąć w nim udział?
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych. 

2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników jest dostarczenie pracy plastycznej,
nawiązującej do tytułu konkursu.

3. Ile jest czasu?
Do 18 kwietnia  2018 r. czekamy na prace plastyczne w Filii nr 5 MBP
przy al. Niepodległości 4.

4. Potrzebujesz więcej informacji?
Regulamin konkursu i bibliografia dostępne są na stronie
www.mbp.skierniewice.pl oraz we wszystkich  placówkach MBP.

Tel. 46 832 60 59

 

Regulamin 10. konkursu ekologicznego „Na ratunek Ziemi”

 

1. Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59
   www.mbp.skierniewice.pl
   e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl


2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do dnia 17 kwietnia 2018 r. Technika prac dowolna.

Każda praca powinna zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- klasę i nazwę szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela.


4. Termin:

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

 — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 24 kwietnia 2018 r.
o godz. 10.00 w Filii 5 MBP przy al. Niepodległości 4

— II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Filii 5 MBP.

Prace zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 20 kwietnia 2018 r. do Filii nr 5 MBP
w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4.

Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna 3 wyróżnienia.
Nagrodzone będą również najładniejsze prace plastyczne.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2018 r., po etapie ustnym,
o godz.12.00 w Filii nr 5 MBP.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.


5. Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.mbp.skierniewice.pl 
Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej stronie internetowej.
Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.


Szczegółowe informacje udzielane są pod adresami:
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: 46 832 60 59

 


BIBLIOGRAFIA:


W II etapie konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:


1. Bright Michael: Efekt cieplarniany,
2. Brown Lester R., Flavin Christopher, Postel Sandra: Na ratunek Ziemi: jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju,
3. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona gleb,
4. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona powietrza,
5. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona przyrody i wód,
6. Hare Tony: Recykling,
7. Pollock Steve: Powietrze,
8. Rowlands David: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek,
9. Schwarz Linda: Wielka księga pytań i odpowiedzi: Na ratunek Ziemi,
10. Stacy Tom: Ziemia, morze i niebo,
11. Stępczak Kazimierz: Ochrona i kształtowanie środowiska,
12. Tilling Stephen, Nisbet Andy, Chell Keith: Kwaśne deszcze,

 

Antonina Kasprzak
Wiłka smocza dziewczynka
Stanecka Zofia
Poczytaj ze mną. Fantasy. Gdy pada deszcz. Wizyta Goblinów
Adam Wajrak
Lolek
Wulf Andrea
Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta
Małgorzata Musierowicz
Ciotka Zgryzotka