Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
A
Nazwa Pozycje według grup tematycznych
ARKADIA - [ gm. Nieborów ] I: 154
II: 1618 1619 1665 1666 1713
V: 2169 3096
XI: 6840
XIII: 7320 7323 7327 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7387 7398 7428 7471 7495 7573 7574 7588 7620
XV: 7705 7714 7718
Opisy grup
I Dział ogólny.
II Środowisko geograficzne. Przyroda.
III Ludność.
IV Archeologia.
V Historia.
VI Etnografia.
VII Gospodarka.
VIII Zagadnienia społeczne i polityczne.
IX Zagadnienia prawno-administracyjne
X Służba zdrowia i lecznictwo.
XI Nauka i oświata.
XII Kultura.
XIII Sztuka.
XIV Językoznawstwo.
XV Literatura piękna.
XVI Zagadnienia wyznaniowe.
Maja Lunde
Błękit
Richard Paul Evans
Sprzedawca marzeń
Denis Urubko
Skazany na góry
Arturo Perez-Reverte
Falco
Harari Yuval Noah
Homo Deus