Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
A
Nazwa Pozycje według grup tematycznych
ARKADIA - [ gm. Nieborów ] I: 154
II: 1618 1619 1665 1666 1713
V: 2169 3096
XI: 6840
XIII: 7320 7323 7327 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7387 7398 7428 7471 7495 7573 7574 7588 7620
XV: 7705 7714 7718
Opisy grup
I Dział ogólny.
II Środowisko geograficzne. Przyroda.
III Ludność.
IV Archeologia.
V Historia.
VI Etnografia.
VII Gospodarka.
VIII Zagadnienia społeczne i polityczne.
IX Zagadnienia prawno-administracyjne
X Służba zdrowia i lecznictwo.
XI Nauka i oświata.
XII Kultura.
XIII Sztuka.
XIV Językoznawstwo.
XV Literatura piękna.
XVI Zagadnienia wyznaniowe.
Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze