Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998 - Pozycje według grup tematycznych
Podział grup tematycznych
Dział ogólny. Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.
Bibliografie czasopism.
Czasopisma regionalne.
Opracowania ogólne dotyczące całego regionu.
Opracowania i opisy dotyczące poszczególnych miejscowości.
Biografie. Wspomnienia.
Środowisko geograficzne. Przyroda. Częœć ogólna. Geografia historyczna.
Mapy.
Geologia.
Paleobotanika. Paleozoologia.
Hydrologia. Hydrografia
Meteorologia. Klimatologia.
Gleboznawstwo.
Roœlinnośœć.
Zwierzęta.
Ochrona środowiska.
Geografia fizyczna.
Krajoznawstwo. Turystyka.
Ludność. Antropologia.
Demografia.
Archeologia. Archeologia.
Historia. Część ogólna.
Nauki pomocnicze.
Opracowania ogólne dotyczące różnych okresów.
Do roku 1795.
Lata 1795-1864
Lata 1864-1918
Lata 1918-1939
Lata 1939-1945
Etnografia. Organizacja i stan badań.
Muzea i wystawy.
Kultura materialna.
Kultura umysłowa.
Literatura i sztuka ludowa
Gospodarka. Rozwój gospodarczy. Plany gospodarcze. Inwestycje. Statystyka.
Geografia ekonomiczna.
Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Budownictwo.
Przemysł. Rzemiosło.
Rolnictwo.
Handel.
Gospodarka komunalna.
Komunikacja. Transport.
Zagadnienia społeczne i polityczne. Partie i stronnictwa polityczne.
Praca. Związki zawodowe.
Rodzina. Przemiany społeczne.
Zagadnienia prawno-administracyjne Administracja. Rady Narodowe.
Wymiar sprawiedliwości. Bezpieczeństwo publiczne.
Służba zdrowia i lecznictwo. Historia.
Zagadnienia ogólne.
Szpitale.
Apteki.
Nauka i oświata. Historia nauki, oświaty i wychowania.
Instytuty i stacje naukowe.
Szkolnictwo wyższe.
Szkolnictwo średnie i zawodowe.
Szkolnictwo podstawowe.
Kultura. Zagadnienia ogólne.
Domy kultury. Amatorski ruch artystyczny.
Biblioteki. Czytelnie.
Księgarstwo.
Czasopiśmiennictwo.
Kultura fizyczna. Sport.
Sztuka. Zagadnienia ogólne.
Architektura. Zabytki architektoniczne.
Muzea sztuki. Zbiory sztuki. Wystawy.
Plastyka.
Teatr.
Muzyka.
Fotografika.
Językoznawstwo. Językoznawstwo.
Literatura piękna. Literatura piękna.
Zagadnienia wyznaniowe. Zagadnienia wyznaniowe.
Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze