Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9300 zł na projekt „Galaktyka Wiedzy”.

To cykl działań popularyzujących wiedzę i zjawiska związane z astronomią poprzez  najnowszą literaturę  z tego zakresu oraz nowoczesne formy prezentacji. Odpowiada na zainteresowanie zmianami w kosmosie wpływającymi na życie na Ziemi. Wszystkie  formy działań mają na celu rozbudzenie zainteresowań  i aspiracji u młodzieży,  przybliżanie zjawisk zachodzących w świecie w oparciu o wiedzę, kształtowanie  i utrwalanie nawyków  korzystania z osiągnięć nauki, z różnorodnych zbiorów i form pracy biblioteki,  uczestnictwa w kulturze  oraz rozwój intelektualny młodzieży. Głównym  celem projektu jest promowanie czytania i nawyków czytelniczych wśród młodzieży.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu Skierniewic i obejmuje: spotkania z ludźmi nauki, pisarzami, prezentacje multimedialne, wycieczki do planetarium, konkursy, grę miejską, seanse filmowe, webinarium.

Celem projektu jest także pokazanie biblioteki jako miejsca łączącego  naukę ze społeczeństwem, w którym tętni życie lokalnej społeczności, gdzie utrwalają się i ewoluują  ważne wartości.

„Galaktyka Wiedzy” realizowana będzie we współpracy z Cechem Fantastyki Skiercon oraz PSMK Parowozownia Skierniewice.

Wszystkie informacje o projekcie będą dostępne w lokalnej prasie i mediach, na stronach  internetowych: biblioteki, współorganizatorów, dotyczących miasta Skierniewice,  portalach społecznościowych,  newsletterach, a także poprzez zaproszenia, ulotki i plakaty.

Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2017 r. w gimnazjach i szkołach  ponadgimnazjalnych, Parowozowni Skierniewice, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej  oraz na terenie miasta.

Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze