Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9300 zł na projekt „Galaktyka Wiedzy”.

To cykl działań popularyzujących wiedzę i zjawiska związane z astronomią poprzez  najnowszą literaturę  z tego zakresu oraz nowoczesne formy prezentacji. Odpowiada na zainteresowanie zmianami w kosmosie wpływającymi na życie na Ziemi. Wszystkie  formy działań mają na celu rozbudzenie zainteresowań  i aspiracji u młodzieży,  przybliżanie zjawisk zachodzących w świecie w oparciu o wiedzę, kształtowanie  i utrwalanie nawyków  korzystania z osiągnięć nauki, z różnorodnych zbiorów i form pracy biblioteki,  uczestnictwa w kulturze  oraz rozwój intelektualny młodzieży. Głównym  celem projektu jest promowanie czytania i nawyków czytelniczych wśród młodzieży.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu Skierniewic i obejmuje: spotkania z ludźmi nauki, pisarzami, prezentacje multimedialne, wycieczki do planetarium, konkursy, grę miejską, seanse filmowe, webinarium.

Celem projektu jest także pokazanie biblioteki jako miejsca łączącego  naukę ze społeczeństwem, w którym tętni życie lokalnej społeczności, gdzie utrwalają się i ewoluują  ważne wartości.

„Galaktyka Wiedzy” realizowana będzie we współpracy z Cechem Fantastyki Skiercon oraz PSMK Parowozownia Skierniewice.

Wszystkie informacje o projekcie będą dostępne w lokalnej prasie i mediach, na stronach  internetowych: biblioteki, współorganizatorów, dotyczących miasta Skierniewice,  portalach społecznościowych,  newsletterach, a także poprzez zaproszenia, ulotki i plakaty.

Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2017 r. w gimnazjach i szkołach  ponadgimnazjalnych, Parowozowni Skierniewice, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej  oraz na terenie miasta.

Olejnik Agnieszka
Odrobina magii
Śliwińska Monik
Panny z "Wesela". Siostry Mikołajczykówny i ich świat
Sepioło Mariusz
Nanga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu
Czornyj Max
Bestia
Krall Maria
Synapsy Marii H.