Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
#międzynami

#międzynami

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10 850 zł na projekt #międzynami


Nasze działania będą promować literaturę z dziedziny psychologii, szczególnie zagadnienia związane z relacjami interpersonalnymi wśród dzieci i młodzieży, zagrożeniami cyberprzestrzeni, która dla nich jest alternatywą dla każdego obszaru funkcjonowania. Wskazać chcemy na możliwości zmiany sposobu spędzania czasu z rówieśnikami, zawierania rzeczywistych przyjaźni, budowania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa emocjonalnego i współpracy w grupie. Skierowany jest do uczniów skierniewickich szkół oraz ich rodziców. Zakłada udział w spotkaniach, panelach dyskusyjnych, interaktywnych warsztatach: psychologicznych, teatralnych, biblioterapeutycznych, turnieju gier i in. Zajęcia wykorzystywać będą najnowszą literaturę oraz nowoczesne narzędzia i techniki komunikowania się. Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli czytania, pozyskanie nowych czytelników, kreowanie biblioteki jako miejsca zaufania społecznego, aktywizującego społeczność lokalną, które przyciąga i zatrzymuje młodych ludzi.


#międzynami realizowany będzie przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach, Bedeker Outsorcing Group Sp. z o.o, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Eroica” w Skierniewicach, Cechem Fantastyki „Skiercon” w Skierniewicach, Fundacją „Dziecięcy Uśmiech” w Skierniewicach, Księgarnią „Eureka” A. T. Mizerscy.


Wszystkie informacje o projekcie przekazywane będą przez lokalną prasę i radio, strony internetowe: biblioteki, współorganizatorów, informacyjne z terenu miasta, portale społecznościowe, newslettery, jak również przez zaproszenia, plakaty, ulotki.
Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2019 r. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na terenie miasta.

Radka Trestikova
Osiem
Katarzyna Tubylewicz
Bardzo zimna wiosna
Anna Dziewit-Meller
Od jednego Lucypera
Anna Matwiejewa
Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga
Hanna Kowalewska
Okna z widokiem na Weronę