Aktualności

MUMINKOMANIA

Filia nr 2 MBP ogłasza II etapowy konkurs czytelniczy „Muminkomania”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-IV szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 1 kwietnia 2011 r. do organizatora konkursu ilustracji do wybranej książki o przygodach Muminków.

Etap I pisemny – 7 kwietnia 2011r., etap II ustny – 14 kwietnia 2011r. godz. 10.00 w Filii nr 2 przy ul. Reymonta 33.

 

Regulamin konkursu czytelniczego

„Muminkomania”

 

I.

 

Organizator konkursu :

 

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach,

ul. Reymonta 33,

tel. 46-832-47-94;

e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

                                                                           

II.

                                                                                                                                

Cele konkursu :

 

 1. Popularyzacja twórczości Tove Jansson.
 2. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
 3. Kształtowanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętność wypowiedzi plastycznej.
 4. Nawiązywanie współpracy między biblioteką a szkołami naszego miasta.
 5. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i interpretacyjnych.

 

 

III.

 

Termin:

 

 1. Etap pisemny konkursu  odbędzie się  7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
 2. Eliminacje ustne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2011r o godz. 10.00 w Filii nr 2 MBP.
 3. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 1 kwietnia 2011r. do organizatora konkursu.

                                               

 

IV.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Konkurs adresowany jest do  uczniów klas II- IV szkół podstawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatora konkursu ilustracji do wybranego utworu Tove Jansson (wykonanej dowolną techniką o formacie A4 – co będzie traktowane jako „karta zgłoszeniowa” do udziału w konkursie. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tzn.: imię, nazwisko, klasę, szkołę. Pracę będą eksponowane również w formie wystawy.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości Tove Jansson (wykaz podany na końcu regulaminu).
 4. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

a)      ELIMINACJE PISEMNE: uczestnicy konkursu powinni udzielić odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań.

     10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbą punktów przejdzie do  kolejnego etapu.

                  b)  ELIMINACJE USTNE: uczestnicy odpowiadać będą na 5 pytań z wylosowanego zestawu. Punkty

                        zdobyte w eliminacjach pisemnych nie będą brane pod uwagę.

                       W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska tę samą ilość punktów, odpowiedzą oni na pytania

                        z dodatkowych zestawów.

  

 

V.

 

Nagrody:

 

Komisje wyłonią zdobywców I, II, i III miejsca, którzy otrzymają nagrody specjalne oraz dyplomy. Za zajęcie IV-X miejsca przyznane będą wyróżnienia. Najlepsza praca plastyczna zostanie uhonorowana nagrodą specjalną.

 

VI.

 

Uwagi końcowe:

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dniu imprezy.

 

 Informacje: www.mbp.skierniewice.pl

 e_mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

 tel: 46-832-47-94

 

 

Bibliografia:

 

Opowiadania z Doliny Muminków

● Małe trolle i duża powódź

● Tatuś Muminka i morze

● W Dolinie Muminków

● Dolina Muminków w listopadzie