Aktualności

NA RATUNEK ZIEMI

Filia nr 5 MBP ogłasza dwuetapowy konkurs ekologiczny Na ratunek Ziemi”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:
Etap 1.    pisemny odbędzie się 19 kwietnia 2011 o godz.10.00 w Filii nr 5 MBP przy Alei Niepodległości 4 (budynek CKU)

Etap 2.  – ustny i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2011 o godz.10.00 w Filii nr 5 MBP.
Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 12 kwietnia 2011 do organizatora konkursu.

 

 Regulamin konkursu ekologicznego

„Na ratunek Ziemi”

 

 

1. Organizator konkursu : 

 

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach

Al. Niepodległości 4

tel. 46  832 60 59

e-mail:  filia_5@mbp.skierniewice.pl

 

2. Cele konkursu:

- promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,

- dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 

 

3. Termin konkursu:  

Konkurs podzielony jest na 2 etapy.

Etap 1.   pisemny odbędzie się 19 kwietnia 2011 o godz.10.00 w Filii nr 5 MBP przy Alei Niepodległości 4    

                  (budynek CKU)

Etap 2.  – ustny i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2011 o godz.10.00 w Filii nr 5 MBP.

Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 12 kwietnia 2011 do organizatora konkursu.

 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. 

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do organizatora konkursu pracy plastycznej  dotyczącej tematu ekologii oraz ochrony środowiska.

3.  Praca musi być indywidualna i będzie potraktowana jako karta zgłoszeniowa do konkursu.

      4.  Technika prac dowolna.

      5.  Każda praca powinna zawierać:

           ● nazwisko i imię uczestnika,

           ● klasę i nazwę szkoły,

           ● imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

      6.  Uczestnicy zobowiązani są do znajomości bibliografii, która podana jest na końcu regulaminu.

      7.  W eliminacjach pisemnych uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy

           20 pytań.

8.  W eliminacjach ustnych uczestnicy będą odpowiadać na 6 pytań z dowolnie wybranego zestawu.

     Zdobyta ilość punktów decyduje o kolejności zajętego miejsca.

 

5. Nagrody:

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz przyzna 3 wyróżnienia.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone zostaną również 3 najładniejsze prace plastyczne. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.

 

6. Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu imprezy.

Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach: www.mbp.skierniewice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Bibliografia:

 

  1. Brown L. R., Flavin Ch., Postel S.: Na ratunek Ziemi
  2. Grochowicz E., Korytkowski J.: Ochrona powietrza
  3. Grochowicz E., Korytkowski J.: Ochrona przyrody i wód
  4. Hare T.: Świat wokół nas – recykling
  5. Pollock S.: Powietrze
  6. Rowlands D.: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek
  7. Schwarz L.: Na ratunek Ziemi – wielka księga pytań i odpowiedzi
  8. Stępczak K.: Ochrona i kształtowanie środowiska