Aktualności

18. edycja konkursu "Muzyczna jesień" w MBP w Skierniewicach

Filia nr 2 Miejskiej BiIblioteki Publicznej w Skierniewicach zaprasza do udziału w 18. edycji konkursu "Muzyczna jesień".

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu:

         Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach,

         ul. Jagiellońska 8/16 p. 8

         tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

 

 1. Cele konkursu :
 • zapoznanie się z dorobkiem twórczym zespołu Dżem,
 • popularyzacja piosenek stworzonych przez muzyków zespołu,
  będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej,     
 • zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów,
 • popularyzacja muzyki rozrywkowej,
 • popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

 

 1. Termin:
 • Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 15 października 2022r. do organizatora konkursu.
 • Etap pisemny konkursu odbędzie się 20 października 2022 r.

o godzinie 10.00 w sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki

w Skierniewicach, ul. Reymonta 33.

 • Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się

27 października 2022r. w godzinach: 8.30 (kl. V –VI), 9.00 (kl. VII-VIII) i 9.30  (szkoły średnie) w Filii nr 2 MBP, ul. Jagiellońska 8/16 paw. 8.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych (klasy V – VIII) oraz szkół średnich. 
 • Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości zespołu Dżem (wykaz podany na końcu regulaminu).
 • Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe.

 

ETAP I: Uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat twórczości zespołu Dżem. Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów.

ETAP II:  Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów zespołu.

 

 1. Nagrody:

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.

 

6.  Informacja o przetwarzaniu danych :

    Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie   

    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
 • Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
 • Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
 • Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
 • Dane osobowe Uczestnika konkursu  będą przechowywane do końca 2022 r.;
 • Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

 

 1. Uwagi końcowe:

           Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
           www.mbp.skierniewice.pl  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.  

 

.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
w dniu  imprezy.

       Informacje: www.mbp.skierniewice.pl

       e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94

 

 

       Materiały przygotowujące  do konkursu są dostępne w  Filii nr 2

Utwory muzyczne:

 

Kategoria I: klasy V – VI szkoły podstawowej

1. Boże daj dom

2. Naiwne pytania

3. Do kołyski

4. Harley mój

5. W klatce

6. Kim jestem – jestem sobie

7. Blues Alabama

8. Kilka zdartych płyt

9. Tylko ja i ty

10. 66

11. Sen o Victorii

12. Chleb z dżemem

13. Nieproszony

14. Wokół sami lunatycy

15. Geronimo

16. Być albo mieć

17. A jednak czegoś żal

18. Magazyn mód

19. Jak malowany ptak

20. Płyń mój bluesie, płyń

                 

Kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej

1. Dzikość serca

2. Tylko ja i ty

3. Być albo mieć

4. Niebo na wyciągnięcie ręki

5. Ukryj mnie

6. Zapal świeczkę

7. Ten o tobie film

8. Jak malowany ptak

9. Alex

10. Płyń mój bluesie, płyń

11. Geronimo

12. Obłuda

13. Magazyn mód

14. 66

15. W klatce

16. Ja wiem - obojętność

17. Chleb z dżemem

18. Do kołyski

19. Jak w dominie

20. W drodze do nieba

 

Kategoria III:  szkoły średnie

1. Chleb z dżemem

2. W drodze do nieba

3. Nieproszony

4. Wymarzony świat

5. 66

6. Złoty paw (Paw)

7. Krewny Judasza

8. Szeryfie, co tu się dzieje?

9. Mała aleja róż

10. Ja wiem - obojętność

11. Dzień, w którym pękło niebo

12. Miliony srebrnych łez

13. Uwierz Mirando

14. Wehikuł czasu – to byłby cud

15. Skazany na bluesa

16. Chcę ci coś powiedzieć

17. Modlitwa III - Pozwól mi

18. Cała w trawie

19. Popiołu smak

20. Obłuda

                                                       

Bibliografia:

 

1.  Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej T.I / Wolański R.:

     Agencja  Artystyczna MTJ, Warszawa 2003.

2.  Dżem: Ballada o dziwnym zespole (fragmenty)/ Skaradziński J.   

     In Rock, Poznań 2009.

3.  Encyklopedia  polskiego rocka/ Gnoiński L., Skaradziński J.:

     In Rock, Konin 1996.