Aktualności

117 urodziny MBP w Skierniewicach

Świętujcie z nami 117 urodziny Biblioteki :) Śledźcie nasz fanpage, odpowiedzcie na cztery pytania dotyczące naszej historii. Udanej zabawy :)

REGULAMIN KONKURSU


1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. Udział w Konkursie polega na wysłaniu mejla w okresie trwania Konkursu, na temat wskazany w Konkursie i przekazujący pozostałe treści wskazane na stronie konkursowej.
4. Nagrodą w Konkursie jest bon upominkowy.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
6. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego prawidłowa odpowiedź na pytanie wpłynie jako pierwsza oraz spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mejlową lub telefoniczną.
8. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.
9. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
• Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
• Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail: iod@mbp.skierniewice.pl;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
• Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2023 r.;
• Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie
10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.