Aktualności

Dusza kobiety w słowie i obrazie

Ogłaszamy konkurs literacko-fotograficzny ph. „Dusza kobiety w słowie i obrazie” przeznaczony dla uczniów skierniewickich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz młodzieży pozaszkolnej ze Skierniewic. Prace należy składać do 15 maja 2010 r.  lub przesyłać na adres MBP (Mszczonowska 43 a). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w MBP przy ul. Mszczonowskiej 43 a.  

Regulamin konkursu literacko-fotograficznego „Dusza kobiety w słowie i obrazie”

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizator konkursu:

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Mszczonowska 43 a
  96-100 Skierniewice
  tel.: (0-46) 833-69-69
  fax: (0-46) 833-66-97
  www.mbp.skierniewice.pl
  e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl
   
 2. Cele konkursu:
  - pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
  - promowanie młodych talentów literackich i fotograficznych Skierniewic i regionu,
  - kształtowanie wrażliwości na piękno.
   
 3. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:
  - poezja,
  - proza,
  - fotografia.
   
 4. W każdej kategorii obowiązuje następujący podział wiekowy:
  - 13-15 lat,
  - 16-18 lat,
  - 19-25 lat.
   
 5. Organizator konkursu powoła jury (polonistów, fotografików, bibliotekarzy), które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
 6. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Najciekawsze prace zostaną wydane drukiem w publikacji Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 8. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2010 r. o godz.11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a. 

 II.       Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1.  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie skierniewickich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz młodzież pozaszkolna ze Skierniewic.
 2. Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.
 3. Na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub e-mail) lub w przypadku fotografii na kliszy.
 4. Na konkurs można zgłosić:
  - pracę prozą (gatunek dowolny, do 5 stron formatu A4, napisaną na komputerze, czcionka  Times New Roman, rozmiar 12, interlinia  1,5),
  - utwór poetycki (gatunek dowolny, napisany na komputerze, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5),
  - fotografię lub cykl do trzech zdjęć.
 5. Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę (imię, nazwisko, wiek,  numer telefonu, miejsce zamieszkania, nazwa szkoły, krótka informacja o sobie) należy składać do 15 maja 2010 r. w MBP lub przesłać na adres organizatora (pocztowy lub internetowy). 

 III.      Postanowienia końcowe:

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania zgłoszonych na konkurs prac.
 4. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
 5. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni MBP (tel. 0-46 833-69-69).
 6. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej  www.skierniewice.mbp.pl.
 7. Nagrodzone prace, informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na stronie  internetowej www.mbp.skierniewice.pl.