Aktualności

Dusza kobiety w słowie i obrazie

24 czerwca 2010 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach odbył się finał konkursu literacko-fotograficznego "Dusza kobiety w słowie i obrazie".

 

Protokół

z posiedzenia jury konkursu literacko-fotograficznego

„Dusza kobiety w słowie i obrazie”

zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną

im. Władysława Stanisława Reymonta

w Skierniewicach.

 

Inspiracją do konkursu stały się przypadające w 2010 roku rocznice – 65. rocznica śmierci Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej oraz 75. rocznica urodzin Haliny Poświatowskiej. Na konkurs napłynęło 38 prac.

Na posiedzeniu 25 maja 2010r. jury w składzie:

Plastyk: Justyna Czerwińska

Fotografik: Karol Grabowski

Polonistki: Alina Majcher, Ewa Viscardi

Bibliotekarki: Agnieszka Kutermankiewicz-Pawlikowska, Katarzyna Malinowska

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiło przyznać:

W kategorii proza

13-15 lat       wyróżnienie dla Magdaleny Zabost,

16-18 lat       I nagrodę dla Aleksandry Michalczuk

                     II nagrodę dla Zofii Murgrabi

                     wyróżnienie dla Moniki Skręty

                     wyróżnienie dla Pauliny Krokockiej

19-25 lat       nagród nie przyznano

 

W kategorii poezja

13-15 lat       nagród nie przyznano

16-18 lat       I nagrodę dla Pauli Sieradzkiej

                     II nagrodę dla Marii Wójcik

                     III nagrodę dla Marii Stokowskiej

19-25 lat       nagród nie przyznano

 

W kategorii fotografia

13-15 lat       wyróżnienie dla Igi Bałut

                     wyróżnienie dla Joanny Śmiechowskiej

                     wyróżnienie dla Anny Żaczkiewicz

16-18 lat       I nagrodę dla Magdaleny Wójcickiej

                     III nagrodę dla Pauliny Krzesiak oraz Aleksandry Magdziarz

                     wyróżnienie dla Agaty Kolendy

                     wyróżnienie dla Klaudii Mironowicz

19-25 lat       wyróżnienie dla Agaty Kobuszewskiej.

 

Jury oceniając prace literackie brało pod uwagę zgodność z tematem, sposób jego przedstawienia oraz poprawność językową. W najmłodszych i najstarszych grupach wiekowych nagród nie przyznano z powodu małej liczby prac oraz niezadowalającego ich poziomu literackiego w stosunku do wieku uczestników. Poziom prac fotograficznych uznano za dobry. Dostrzeżono spójną dla większości prac romantyczną wizję kobiecej duszy. Zwrócono uwagę na niezrozumienie przez uczestników konkursu pojęcia „cykl fotografii”. W związku z tym zdecydowano się przyznać wyróżnienia za pojedyncze zdjęcia, zaś nagrody za spójne tematycznie cykle.