Aktualności

Chopin i jego muzyka

Filia nr 2 MBP w Skierniewicach ogłasza konkurs muzyczny "Chopin i jego muzyka". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Konkurs odbędzie się28 października 2010 r. o godz. 10.00 w Filii nr 2 przy ul. Reymonta 33.

 REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

„Chopin i jego muzyka”

I.

Organizator konkursu :

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach,
ul. Reymonta 33,
tel. (0- 46) 832-47-94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

II.

 Cele konkursu :

 1. Popularyzacja twórczości  Fryderyka Chopina.
 2. Zapoznanie z życiorysem i dorobkiem twórczym najwybitniejszego polskiego kompozytora.
 3. Popularyzacja muzyki klasycznej.
 4. Zwrócenie uwagi na piękno muzyki klasycznej
 5. Popularyzacja biblioteki w środowisku.

III.

 

Termin:

 1. Konkurs odbędzie się 28.10.2010r o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
 2. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 23.10.2010r. do organizatora konkursu.       

IV.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do  uczniów klas V - VI szkół podstawowych, klas I-III   skierniewickich gimnazjów oraz szkół średnich.  
 2. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości F. Chopina (wykaz podany na końcu regulaminu).
 3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe.

ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości kompozytora.
ETAP II: przebiegać będzie w Czytelni Muzycznej . Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów kompozytora. Do drugiego etapu zakwalifikują się  osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pierwszej konkursu.

IV.

Nagrody:

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody specjalne.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

V.

 

Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu imprezy.

Informacje :www.mbp.skierniewice.pl

e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

tel: (46) 832-47-94

 

Utwory muzyczne:

Kategoria I : kl V- VI:

 1. Mazurek in F sharp minor Op.59 No3
 2. Mazurek in D Op.33 No3
 3. Mazurek in C sharp minor Op.63 No 3
 4. Preludium A- dur Op.28 No 7
 5. Preludium C- moll Op.28 No 20
 6. Preludium Es- dur  Op. 28 No 19
 7. Polonez G - moll
 8. Polonez in F sharp minor Op. 44
 9. Polonez in A flat major Op. 53
 10. Etiuda in C minor Op.10 no12
 11. Etiuda in A flat major Op.10 No 10
 12. Etiuda in F major Op. 10 No 8 
 13. Walc in C minor Op. 64 No 2
 14. Walc in G flat major Op. posth. 70 no 1
 15. Walc in D flat major  Minute Op.64 No 1
 16. Grande Walce Brillante in A flat major Op.34 No 1
 17. Walc Es – dur  Op.18
 18. Ballada  No 4 in F minor Op.52
 19. Nocturn in C sharp minor No 20 Op. posth.

Kategoria II: kl I – III gimnazjum:

 1. Scherzo No 4 in E major Op. 54
 2. Koncert fortepianowy No 1 E- moll Op. 11( Allegro maestoso)
 3. Koncert fortepianowy No 1 E - moll Op.11( Rondo Vivace)
 4. Mazurek in E minor Op.17 No 2
 5. Mazurek in G Op.50 No1
 6. Mazurek in G minor  Op . 67 No 2
 7. Mazurek in A minor Op. 67 No 4
 8. Polonez B- dur
 9. Walc A – moll in A minor
 10. Walc Es – dur Op.18
 11. Walc H - moll Op.69 No 2
 12. Preludium E- moll Op. 28 No 4
 13. Preludium A - dur  Op.28 No 7
 14. Preludium Des - dur  Op. 28 No 15 ( Preludium deszczowe)
 15. Nocturn in C sharp minor Op. 27 No 1
 16. Ballada No 1 in G minor Op. 23
 17. Etiuda in F major Op.10 No 8
 18. Etiuda in A flat major Op.10 No 10
 19. Etiuda in C minor Op.10 No 12

 

Kategoria III: szkoły średnie:

 1. Koncert fortepianowy No 2 F – moll Op. 21 ( Larghetto)
 2. Koncert fortepianowy No 2 F – moll Op. 21 (Allegro Vivace)
 3. Sherzo No 2 in B – flat minor  Op. 31
 4. Scherzo No 4 in E major Op. 54
 5. Polonez gis - moll
 6. Mazurek in C  Op.67 No 3    
 7. Mazurek in A – minor  Op. 68 No 2
 8. Mazurek  in G  Op. 67 No 1
 9. Grande Walce Brillante in F – major  Op. 34 No 3
 10. Walc A – moll Op.34 No2  
 11. Walc Es – dur In F flat major
 12. Walc Ges – dur Op.70 No1
 13. Preludium E – moll Op. 28 No 4
 14. Preludium A – dur  Op. 28 No 7
 15. Preludium As – dur  Op.28 No 17
 16. Nocturn in C sharp minor  Op. 27 No 1
 17. Ballada  No 1  in G – minor  Op. 23
 18. Ballada No 4 in F minor Op. 52
 19. Etiuda in F- minor Op. 10 No 9                                                        

Bibliografia:

 1. J.Ekiert ,Fryderyk Chopin – Biografia ilustrowana ( fr.) , Wydawnictwo „Sport i turystyka” ; „Muza’’SA 2009
 2. Wielcy kompozytorzy, Wydawnictwo „Debit’’ 1995