Aktualności

"Bezpieczne zachowania w sieci" - bezpłatne warsztaty online w MBP w Skierniewicach

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach zaprasza do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim”. W ramach programu zorganizowany będzie cykl bezpłatnych warsztatów online dla dzieci BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 10-14 poprzez atrakcyjne i perspektywiczne zajęcia.
Założenia zajęć:
a. Forma narzędzia online: Teams (dzieci otrzymają loginy/hasła do platformy Taems)
b. Czas trwania: 16 spotkań (jedne zajęcia tygodniowo)
1 x 1 godzina lekcyjna (organizacyjna – wstęp)
15 x 2 godziny lekcyjne (szkolenie merytoryczne = 31 godzin lekcyjnych)
c. Liczebność grupy szkoleniowej: 6–10 osób (ta sama grupa uczestników na cały cykl spotkań)
d. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju


Na zgłoszenia czekamy do 31 października w siedzibie Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach ul. Jagiellońska 8/16 paw. 8
Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela i zapisy prowadzi Katarzyna Jagiełło
tel: 46 832 47 94, e-mail: katarzyna_jagiello@mbp.skierniewice.pl.


Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do uczestnictwa w projekcie.