Aktualności

Konkurs internetowy MBP w Skierniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach zaprasza do udziału w konkursie internetowym w ramach projektu „Ludzkie/nieludzkie. Świat według Lema”. W którym roku i jaką powieścią zadebiutował Stanisław Lem.


Odpowiedź na pytanie prosimy przesłać na adres konkursy@mbp.skierniewice.pl
Prosimy o podanie imienia i nazwiska jak również numeru telefonu.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

1.  Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach z  siedzibą w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.
2.  Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3.  Udział w Konkursie polega na wysłaniu mejla w okresie trwania Konkursu, na temat wskazany w Konkursie i  przekazujący pozostałe treści wskazane na stronie konkursowej. 
4.  Nagrodą w Konkursie jest bon upominkowy.
5.  Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
6.  Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego prawidłowa odpowiedź na pytanie wpłynie jako pierwsza oraz spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
7.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mejlową lub telefoniczną.
8.  Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a.
9. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie
    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
• Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
• Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail: iod@mbp.skierniewice.pl;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
• Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2021 r.;
• Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie
10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

Konkurs jest elementem projektu "Ludzkie/nieludzkie. Świat według Lema" współfinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.