Aktualności

Kolorowe łamigłówki

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach projektu " Biblioteka kryminału " ogłasza konkurs plastyczny  "Kolorowe Łamigłówki". Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie skierniewickich szkół podstawowych. Formą prac wykonanych przez uczniów ma być ilustracja do powieści, opowiadania lub filmu o tematyce detektywistycznej. Termin nadsyłania prac do 24 maja 2013 r.


REGULAMIN KONKURSU
„KOLOROWE ŁAMIGŁÓWKI”


I. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach

II.       Cele konkursu:

-  rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, prezentacja talentów plastycznych
-  propagowanie czytelnictwa


III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie skierniewickich szkół podstawowych
- technika i forma prac plastycznych – dowolne (np. rysunek, akwarela, wycinanka)   

Formą prac plastycznych wykonanych przez uczniów ma być ilustracja do powieści, opowiadania lub filmu o tematyce detektywistycznej

- każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż jedną pracę
- praca ma być samodzielna, nie zbiorowa
- format pracy A 4
- każda z prac powinna zawierać następujące informacje:
             imię i nazwisko autora,
             wiek (klasa)
             nazwa i adres szkoły

IV. Terminy:

Termin nadsyłania prac do 24 maja 2013 r.

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 4 czerwca 2013 o godz. 12.00 w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Skierniewicach ul. Szarych Szeregów 6. 

Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:

- Miejska  Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
      w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.(46) 833 69 69,
-     Oddział dla  Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
                                  ul. Szarych Szeregów 6, tel. (46) 833 58 60,
-     Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
                                  Ul.. Szarych Szeregów 6 te. (46) 833 58 60
-     Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
                                  ul. Reymonta 33, tel. (46) 832 47 94,
-     Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
                                  ul. Berlinga 2 (Rawka), tel. (46) 833 10 23,
-     Filia Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
                                  al. Niepodległości 4, tel. (46) 832 60 59


V. Główne zasady regulaminowe:

- wszystkie prace muszą być wykonane w sposób samodzielny
- tematyka prac powinna być związana z treścią  książki, opowiadania lub filmu      detektywistycznego
- oceny prac odbędą się w dwóch grupach wiekowych
     I grupa – uczniowie klas I – III
     II grupa – uczniowie klas IV – VI
- każdą pracę oceni komisja w skład, której wejdą plastycy oraz bibliotekarze
- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.


Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie dowolność w dysponowaniu nimi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!