Aktualności

Konkurs muzyczny „ Piosenki Pana K.”

 Filia nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie muzycznym„Piosenki Pana K.”poświęconym życiu i twórczości Jonasza Kofty.  Wystarczy do 11 października 2013 r. zgłosić w Filii nr 2 swoje  dane osobowe. Regulamin konkursu,a także bibliografia dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej –www.mbp.skierniewice.plInformacje: e_mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl   tel. 46 832 47 94 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
POŚWIĘCONEGO ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JONASZA KOFTY
  
                  „ PIOSENKI PANA K.”

I.

    Organizator konkursu :

     Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach,
     ul. Reymonta 33,
     tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

II.

Cele konkursu :

    1. Zapoznanie się z dorobkiem twórczym Jonasza Kofty.
    2. Popularyzacja tekstów piosenek stworzonych przez poetę
        będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej.                                    
    3. Zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów.
    4. Popularyzacja muzyki rozrywkowej.
    5. Popularyzacja biblioteki w środowisku.

III.

Termin:

1. Etap pisemny konkursu odbędzie się 17.10.2013 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
2. Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.10.2013 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP
3. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 11.10.2013 r. do organizatora konkursu.

IV.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do  uczniów klas V - VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ze Skierniewic. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Jonasza Kofty (wykaz podany na końcu regulaminu).
3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:

ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Jonasza Kofty.

ETAP II: przebiegać będzie w Czytelni Muzycznej. Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów, do których tekst napisał Jonasz Kofta . Do drugiego etapu zakwalifikują się  osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pierwszej konkursu.

V.

Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody specjalne. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VI.

Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu imprezy.
     Informacje :www.mbp.skierniewice.pl
     e_mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl        
  tel. 46 832 47 94

Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI
1. Jej portret
2. Radość o poranku
3. Szkoda róż
4. Song o ciszy
5. Mury Jerycha
6. Z tobą chcę oglądać świat
7. Być wszędzie gdzie nas nie ma
8. Pamiętajcie o ogrodach
9. Kwiat jednej nocy
10. Uspokój się
11. Piasek
12. Wakacje z blondynką
13. Trzeba marzyć
14. Do łezki łezka
15. Nieobecni
16. Deszcz na jeziorach
17. Walc szczęście
18. Futbol
19. Krąży, krąży złoty pieniądz  
20. Ździebełko ciepełka


Kategoria II: klasy I – III gimnazjum
1. Uspokój się
2. Kwiat jednej nocy
3. Do łezki łezka
4. Ździebełko ciepełka
5. Już tylko się znamy
6. Lubię smutek pustych plaż
7. To ziemia
8. Tabun we mgle
9. Samba przed rozstaniem(Apelo)
10. Jestem zmęczony – to minie
11. Z tobą chcę oglądać świat
12. Pamiętajcie o ogrodach
13. Mury Jerycha
14. Song o ciszy
15. Podróżą każda miłość jest
16. Być wszędzie gdzie nas nie ma
17. Nie oślepiaj
18. Radość o poranku
19. Śpiew ocalenia
20. Walc szczęście

Kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne

1. Rok pierwszy minął
2. Kiedy serce śpi
3. Śpiew ocalenia
4. Nie umiem odpowiedzieć
5. Podróżą każda miłość jest
6. Tango z różą w zębach
7. Stop klatka
8. Tylko jesienią
9. Już jestem spokojny
10. Bez pożegnania
11. Wołanie Eurydyki
12. Koniec dnia
13. Pełnia szczęścia
14. Popołudnie
15. Lubię smutek pustych plaż
16. Krąży, krąży złoty pieniądz  
17. Kiedy się dziwić przestanę
18. Tabun we mgle
19. Koniec dnia
20. Nerwica w granicach normy
                                                        
Bibliografia:

1.   Wolański R. : Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej T. I; Agencja    
      Artystyczna MTJ; Warszawa 2003.
  
3. Derlatka P. : Poeci piosenki :1959-1989; Wydawnictwo Poznańskie(fr.); Poznań 2012.