Aktualności

Konkurs ekologiczny-8.edycja "Na ratunek Ziemi" w Filii nr 5 MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 5  OGŁASZA 8. EDYCJĘ KONKURSU EKOLOGICZNEGO „NA RATUNEK ZIEMI”

Regulamin
8. konkursu ekologicznego
              „Na ratunek Ziemi”                                                                                     

1. Organizator konkursu :                                                        

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59
   www.mbp.skierniewice.pl
   e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl


2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do 15 kwietnia 2016 r. Technika prac dowolna.

Każda praca powinna zawierać:
 imię i nazwisko uczestnika,
 klasę i nazwę szkoły,
 imię i nazwisko nauczyciela.


4. Termin:

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

     — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 18 kwietnia 2016 r.
o godz. 10.00 w Filii 5 MBP przy al. Niepodległości 4

     — II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Filii 5 MBP.

Prace zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 15 kwietnia 2016 r. do Filii nr 5 MBP
w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4.

Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna 3 wyróżnienia.
Nagrodzona będzie również najładniejsza praca plastyczna.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 22 kwietnia 2016 r., po etapie ustnym,
o godz.12.00 w Filii nr 5 MBP.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.


5. Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.mbp.skierniewice.pl 
Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej stronie internetowej.
Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
Szczegółowe informacje udzielane są pod adresami:
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: 46 832 60 59

BIBLIOGRAFIA

W II etapie konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:

1. Bright Michael: Efekt cieplarniany,
2. Brown Lester R., Flavin Christopher, Postel Sandra: Na ratunek Ziemi: jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju,
3. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona gleb,
4. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona powietrza,
5. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona przyrody i wód,
6. Hare Tony: Recykling,
7. Pollock Steve: Powietrze,
8. Rowlands David: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek,
9. Schwarz Linda: Wielka księga pytań i odpowiedzi: Na ratunek Ziemi,
10. Stacy Tom: Ziemia, morze i niebo,
11. Stępczak Kazimierz: Ochrona i kształtowanie środowiska,
12. Tilling Stephen, Nisbet Andy, Chell Keith: Kwaśne deszcze,