Aktualności

KONKURS MUZYCZNY ,,KOROWÓD" W FILII NR 2

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKIERNIEWICACH  FILIA NR 2 OGŁASZA 13. EDYCJĘ  KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ ,, KOROWÓD ". KONKURS POŚWIĘCONY ŻYCIU  I  TWÓRCZOŚCI MARKA GRECHUTY

Organizator konkursu :
         Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach,
         ul. Reymonta 33,
         tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl
 

1. Cele konkursu :

      - Zapoznanie się z dorobkiem twórczym Marka Grechuty.
      - Popularyzacja tekstów piosenek stworzonych przez artystę,
        będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej.     
      - Zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów.
      - Popularyzacja muzyki rozrywkowej.
      - Popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

2. Termin:

       - Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 13 października 2016 r. poprzez wypełnienie 
         i dostarczenie formularza zgłoszeniowego do organizatora konkursu.
       - Etap pisemny konkursu odbędzie się 20 października 2016 r. o godzinie 10.00 w Filii
         nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33.
         Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 października 2016 r.
         o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

        - Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół (klas V - VI szkół 
          podstawowych, klas I-III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych). 
        - Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Marka Grechuty (wykaz
          podany na końcu regulaminu)..
       -  Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:

ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Marka Grechuty.
Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pierwszej konkursu.

ETAP II: zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artysty.


4. Nagrody:


Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

5. Uwagi końcowe:
Poprzez zgłoszenie (wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego u organizatora konkursu) i udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

       - Wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
       - Przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 
         przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie
         danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
       - Opublikowanie przez organizatora na łamach stron internetowych, portali
         społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku
         uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu  imprezy.
Informacje: www.mbp.skierniewice.pl
e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94


Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI

1. Niepewność
2. Serce
3. Ocalić od zapomnienia
4. Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce
5. Dni , których nie znamy
6. Tango Anawa
7. Będziesz moją panią
8. Chodźmy(Świecie nasz)
9.  Nie dokazuj
10. W dzikie wino zaplątani
11. Korowód
12. Świat w obłokach
13. Nie wiem o trawie
14. Żyj tą nadzieją
15. Na skale czarnej
16. Wędrówka
17. Historia pewnej podróży
18. Jeszcze pożyjemy
19. Godzina miłowania
20. Wszystko dla twej miłości

Kategoria II: klasy I – III gimnazjum

1. Twoja postać
2. Lanckorona
3. Nie wiem o trawie
4. Na skale czarnej
5. Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce(Parasolki Renoira)
6. Jeszcze pożyjemy
7. Godzina miłowania
8. Historia pewnej podróży
9. Wędrówka
10. Żyj tą nadzieją
11. Serce
12. Będziesz moją panią
13. Tango Anawa
14. Muza pomyślności
15. Korowód
16. Chodźmy(Świecie nasz)
17. Nie dokazuj
18. Gdziekolwiek
19. Świat w obłokach
20. W dzikie wino zaplątani


Kategoria III:  szkoły ponadgimnazjalne


1. Wesele
2. Gaj
3. Hop, szklankę piwa
4. Wiosna, ach to ty
5. Gdziekolwiek
6. Wędrówka
7. Krajobraz z wilgą i ludzie
8. Pewność
9. Gdzieś w nas
10. Droga za widnokres
11. Motorek
12. Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce(Parasolki Renoira)
13. Muza pomyślności
14. A więc to nie tak
15. Piosenka
16. Na szarość naszych nocy
17. Korowód
18. Twoja postać
19. Ach, gdyby był taki aparat
20. Jeszcze pożyjemy

                                                                
Bibliografia:

1.   Wolański R. : Leksykon Polskiej Muzyki
      Rozrywkowej T. I; Agencja  Artystyczna MTJ;  
      Warszawa 2003.

2.   Majewski W.: Marek Grechuta. Portret artysty,  
      Wydawnictwo Znak; Kraków 2007 (fragmenty)