Aktualności

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej OGŁASZA 10. EDYCJĘ KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA RATUNEK ZI

1. Kto może wziąć w nim udział?
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych. 

2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników jest dostarczenie pracy plastycznej,
nawiązującej do tytułu konkursu.

3. Ile jest czasu?
Do 18 kwietnia  2018 r. czekamy na prace plastyczne w Filii nr 5 MBP
przy al. Niepodległości 4.

4. Potrzebujesz więcej informacji?
Regulamin konkursu i bibliografia dostępne są na stronie
www.mbp.skierniewice.pl oraz we wszystkich  placówkach MBP.

Tel. 46 832 60 59

 

Regulamin 10. konkursu ekologicznego „Na ratunek Ziemi”

 

1. Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59
   www.mbp.skierniewice.pl
   e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl


2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do dnia 17 kwietnia 2018 r. Technika prac dowolna.

Każda praca powinna zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- klasę i nazwę szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela.


4. Termin:

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

 — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 24 kwietnia 2018 r.
o godz. 10.00 w Filii 5 MBP przy al. Niepodległości 4

— II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Filii 5 MBP.

Prace zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 20 kwietnia 2018 r. do Filii nr 5 MBP
w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4.

Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna 3 wyróżnienia.
Nagrodzone będą również najładniejsze prace plastyczne.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2018 r., po etapie ustnym,
o godz.12.00 w Filii nr 5 MBP.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.


5. Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.mbp.skierniewice.pl 
Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej stronie internetowej.
Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.


Szczegółowe informacje udzielane są pod adresami:
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: 46 832 60 59

 


BIBLIOGRAFIA:


W II etapie konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:


1. Bright Michael: Efekt cieplarniany,
2. Brown Lester R., Flavin Christopher, Postel Sandra: Na ratunek Ziemi: jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju,
3. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona gleb,
4. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona powietrza,
5. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona przyrody i wód,
6. Hare Tony: Recykling,
7. Pollock Steve: Powietrze,
8. Rowlands David: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek,
9. Schwarz Linda: Wielka księga pytań i odpowiedzi: Na ratunek Ziemi,
10. Stacy Tom: Ziemia, morze i niebo,
11. Stępczak Kazimierz: Ochrona i kształtowanie środowiska,
12. Tilling Stephen, Nisbet Andy, Chell Keith: Kwaśne deszcze,