Aktualności

FILIA NR 2 OGŁASZA 15. EDYCJĘ KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ- MUZYCZNY REJS KONKURS POŚWIĘCONY ŻYCIU I TW

1.Kto może wziąć w nim udział?
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie
skierniewickich szkół: klas V - VIII szkół podstawowych,
klas III gimnazjów oraz uczniowie szkoły średniej.
2.Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników w I etapie konkursu będzie udzielenie
odpowiedzi na zestaw 20 pytań, sprawdzający wiadomości
na temat życia i twórczości Krzysztofa Krawczyka
W II etapie należy rozpoznać 15 odtwarzanych utworów.
3. Ile jest czasu?
Do 12 października 2018 r. czekamy na zgłoszenia
w Filii nr 2 MBP przy Reymonta 33.
4.Potrzebujesz więcej informacji?
Regulamin konkursu i bibliografia dostępne są na stronie www.mbp.skierniewice.pl oraz we wszystkich placówkach MBP.

Organizator konkursu :
         Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
         Skierniewicach, ul. Reymonta 33,
         tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

Cele konkursu :
Zapoznanie się z dorobkiem twórczym Krzysztofa Krawczyka.
Popularyzacja piosenek stworzonych przez artystę, będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej.     
- Zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów.
- Popularyzacja muzyki rozrywkowej.
- Popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

1. Termin:
- Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 12 października 2018 r. do organizatora konkursu.
- Etap pisemny konkursu odbędzie się 18 października 2018 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33.
- Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 października 2018 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół (klas V - VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół średnich). 
- Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Krzysztofa Krawczyka (wykaz podany na końcu regulaminu).
- Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:

ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Krzysztofa Krawczyka. Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pierwszej konkursu.
ETAP II:  zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artysty.
3. Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

6.  Informacja o przetwarzaniu danych :
    Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie  
    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
- Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
- Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
- Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
- Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
- Dane osobowe Uczestnika konkursu  będą przechowywane do końca 2018 r.;
- Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

7. Uwagi końcowe:
           Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
           www.mbp.skierniewice.pl  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.  
           Materiały przygotowujące  do konkursu dostępne w  Filii nr 2. 
          

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu  imprezy.
Informacje: www.mbp.skierniewice.pl
e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94

 

Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI


1. Rysunek na szkle
2. Jak minął dzień
3. Byle było tak
4. To co dał nam świat
5. Pamiętam Ciebie z tamtych lat
6. Pokochaj moje marzenia
7. Wstaje nowy dzień
8. Nie przesadza się starych drzew
9. Daj mi zachować marzenia
10. To jest po prostu rock and roll
11. Życia mała garść
12. To jest nasz świat
13. Weselne preludium
14. Parostatek
15. Tylko ty – tylko ja ze sobą i dla siebie
16. To moje życie
17. Życie jak muzyka
18. Mijamy
19. Chciałbym leżeć w trawie
20. Deszcz

Kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum


1. Popatrz
2. Jeden dzień
3. Jestem sobą
4. O tobie
5. Nie mów mi więcej o miłości
6. Piękny dzień
7. Gdy nam śpiewał Elvis Presley
8. Przytul mnie życie
9. Bo jesteś ty
10. Mijamy
11. Życie jak muzyka
12. Tylko ty – tylko ja ze sobą i dla siebie
13. Nie przesadza się starych drzew
14. Deszcz
15. Wstaje nowy dzień
16. Byle było tak
17. To co w życiu ważne
18. Rysunek na szkle
19. Bez twojej wiary
20. Życia mała garść


Kategoria III:  szkoły średnie

1. Letni wieczór
2. Gdybyś była moja
3. Mój przyjacielu
4. To wszystko sprawił grzech
5. To co w życiu ważne
6. Daj mi drugie życie
7. Popatrz
8. Chciałem być
9. Czwarta rano
10. Z daleka od trosk
11. Smak skandali
12. Tacy samotni
13. Śnię
14. Pół wieku człowieku
15. Bezsenni
16. Ostatni taniec
17. Wstyd nie błądzić raz
18. Wiarygodny
19. Kto odchodzi kradnie sny
20. Przytul mnie życie
                                                       
Bibliografia:

1.   Kawecki J., Sadłowski J., Ćwikła M., Zając W. : Encyklopedia   
      Polskiej Muzyki Rockowej. Rock’ n’ Roll  1959 – 1973; 
      Wydawnictwo „Rock Serwis”; Kraków 1995
2.   Krawczyk K.,  Kosmala A.: Życie jak wino; Hapro Media Polska;
      cop. 2010. (frag.)
3.   www.krzysztofkrawczyk.eu – oficjalna strona internetowa  
      poświęcona artyście.