Aktualności

Konkurs ekologiczny na eko - zabawkę w Oddział dla Dzieci MBP

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta

OGŁASZA 12. edycję konkursu ekologicznego Na ratunek Ziemi - moja eko -zabawka
1. Kto może wziąć udział? 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci  w wieku 6-9 lat.
2. Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych (wykluczamy zastosowanie plastiku), w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej  zabawki. Na konkurs można zgłosić jedną pracę.
3. Ile jest czasu?
Do 24 kwietnia 2021 r. czekamy na prace konkursowe.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. w Oddziale dla Dzieci.
4. Potrzebujesz więcej informacji?
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie                                                                        www.mbp.skierniewice.pl, we wszystkich placówkach MBP,
a także pod numerem telefonu  46 833 58 60.

1. Organizator konkursu :                                                       
Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 58 60
e-mail: oddzial@mbp.skierniewice.pl

2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych (wykluczamy zastosowanie plastiku), w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi:

1.  imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu/adres mailowy opiekuna,
2.  klasę i nazwę szkoły lub placówki wraz z adresem i numerem telefonu,
3.  imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.

4. Termin:

Prace konkursowe należy dostarczyć do 24 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2021 r.
Prace można składać w następujących placówkach MBP: 
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
   w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
• Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,  ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
• Filia nr 2 MBP w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 8/16, 46 832 47 94,
• Filia nr 4 MBP w Skierniewicach, ul. Bohaterów Westerplatte 60, tel. 46 880 92 99

5. Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna
3 wyróżnienia.
Laureaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.
Nagrody będzie można odbierać w Oddziale dla Dzieci MBP.

6. Uwagi końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane, przechodzą na własność
       organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania zgłoszonych
       na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Oddziału dla Dzieci,
       tel. 46 833 58 60
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej
       im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej
       www.mbp.skierniewice.pl.
7.    Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone  na naszej stronie
       internetowej.
8.   Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę
      na  przetwarzanie swoich danych osobowych (niezbędnych do realizacji statutowych
      zadań Biblioteki) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
Informacja o przetwarzaniu danych :
    Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie 
    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
• Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a,
   tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
• Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu
   i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie
   art. 6 ust. 1 pkt a i b;
• Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
• Dane osobowe Uczestnika konkursu  będą przechowywane do końca 2021 r.;
• Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
   z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.