Aktualności

Biblioteka ma 115 lat. Jak wygląda w waszych marzeniach? konkurs rodzinny w Filii nr 4

Cele konkursu:
• Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym,
• Wspieranie rodzinnych form rozrywki,
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.
Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi.
Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2021 r.. Laureaci zostaną poinformowani mejlowo lub telefonicznie.
   Nagrody będzie można odbierać w Filii nr 4 MBP od 15 maja. 
Od 15 maja będzie można w Filii nr 4 MBP oglądać wystawę prac konkursowych.


 

Regulamin konkursu


I.   Postanowienia ogólne:
1. Organizator konkursu:
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Bohaterów Westerplatte 60, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 880 92 99
      e-mail: filia_4@mbp.skierniewice.pl
2.   Cele konkursu:
• Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym,
• Wspieranie rodzinnych form rozrywki,
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.
3.    Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi.
4.   Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5.   Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2021 r.. Laureaci zostaną poinformowani mejlowo lub telefonicznie.
7.   Nagrody będzie można odbierać w Filii nr 4 MBP od 15 maja. 
8.   Od 15 maja będzie można w Filii nr 4 MBP oglądać wystawę prac konkursowych.

II.       Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.   W konkursie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi.
2.   Na konkurs można zgłosić jedną pracę.
3.   Zadaniem  konkursowym jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej
      i w dowolnym formacie (mile widziane prace przestrzenne), przedstawiające bibliotekę przyszłości / projekt na temat wizji biblioteki przyszłości.
Praca konkursowa zaopatrzona musi być w metryczkę: imię, nazwisko, wiek dzieci/ka, numer telefonu i mejl opiekuna, miejsce zamieszkania
3.  Prace można składać w następujących placówkach MBP:  
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
              w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
• Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,  ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
• Filia nr 1 MBP w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
• Filia nr 2 MBP w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 8/16 pawilon nr 8, tel. 46 832 47 94,
• Filia nr 4 MBP w Skierniewicach, ul. Bohaterów Westerplatte 60  (Rawka),  tel. 46 880 92 99,
           do 12 maja 2021 r.  


III.      Postanowienia końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  
       zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem  
       Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy  
       Filii nr 4 MBP.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej 
       Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w 
       Skierniewicach oraz na stronie internetowej 
       www.mbp.skierniewice.pl.
7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone
na naszej stronie internetowej.
     8. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych (niezbędnych do realizacji statutowych zadań Biblioteki) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.