Aktualności

FILIA NR 2 MBP OGŁASZA 17. EDYCJĘ KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ

,,Piosenki z duszą" -  zapoznanie się z dorobkiem twórczym Jacka Cygana

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych (klasy V – VIII) oraz szkół średnich.
Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Jacka Cygana (wykaz podany na końcu regulaminu).
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe.

Do 16 października 2021 r. czekamy za zgłoszenie w Filii nr 2 MBP przy ul. Jagiellońskiej 8/16 paw.8

  

1. Organizator konkursu :
         Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
         tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

2. Cele konkursu :
-  zapoznanie się z dorobkiem twórczym Jacka Cygana,
-  popularyzacja tekstów piosenek stworzonych przez poetę,
będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej,     
-  zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów,
- popularyzacja muzyki rozrywkowej,
-  popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

3. Termin:
-  Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 16 października 2021r. do organizatora konkursu.
-  Etap pisemny konkursu odbędzie się 21 października 2021 r.
o godzinie 10.00 na terenie szkół, których uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie.
-  Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
28 października 2021 r. w godzinach: 8.30 (kl. V –VI), 9.00 (kl. VII-VIII) i 9.30  (szkoły średnie) w Filii nr 2 MBP ul. Jagiellońska 8/16 paw. 8

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
-  Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych (klasy V – VIII) oraz szkół średnich. 
-  Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Jacka Cygana (wykaz podany na końcu regulaminu).
-  Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:

ETAP I: Uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Jacka Cygana. Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów.
ETAP II:  Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artysty.

5. Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.


6.  Informacja o przetwarzaniu danych :
    Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia o ochronie  
    danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
-  Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
-  Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
-  Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego  przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
-  Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
-  Dane osobowe Uczestnika konkursu  będą przechowywane do końca 2021 r.;
-  Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

7. Uwagi końcowe:
           Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
           www.mbp.skierniewice.pl  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.  

.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
w dniu  imprezy.
       Informacje:   www.mbp.skierniewice.pl
       e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94
       Materiały przygotowujące  do konkursu są dostępne w  Filii nr 2

 


Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI szkoły podstawowej
1. Uczymy się żyć
2. Trzy siostry
3. Gołębi song
4. Dary losu
5. Czas nas uczy pogody
6. Wznieś serce
7. Tkanina
8.  Dobranoc Ziemio
9. Kołysanka dla H.
10. W drodze
11. Otulmy się miłością
12. Niebo to my
13. Jawa
14. Śpiewająco
15. Deszczowy wielbiciel
16. Mały dworzec w deszczu
17. Tańcz, choćby płonął świat
18. Człowiek nie jest sam
19. Niech w tobie gra coś pięknego
20. Nie budźcie marzeń ze snu

Kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej
1. W drodze
2. Nie budźcie marzeń ze snu
3. Niech w tobie gra coś pięknego
4. Przejdzie
5. Bez miłości
6. Deszczowy wielbiciel
7. Tańcz, choćby płonął świat
8. Jawa
9. Przemija uroda w nas
10. Na samym dnie
11. Człowiek nie jest sam
12. Intymnie
13. C’est la vie – Paryż z pocztówki
14. Niebo to my
15. Ten typ tak ma
16. Uczymy się żyć
17. Czas nas uczy pogody
18. Jaka róża taki cierń
19. Śpiewająco
20. Mały dworzec w deszczu

Kategoria III:  szkoły średnie
1. Ludzie niepowszedni
2. Księżycowa kołysanka
3. To moja magia
4. Stan pogody
5. Wszystko już było prócz nas
6. W muszelkach twoich dłoni
7. Jaka róża taki cierń
8. Ludzie żyją tak jak dawniej
9. Przyszli o zmroku
10. Wszystko ma swój czas
11. Jota w jotę
12. Mrok
13. Imię trawy
14. Nie mówimy, że to miłość
15. Sen znaleziony w lesie
16. Otulmy się miłością
17. Smutny lunapark
18. Jeszcze nie czas
19. Odchodzę w deszczu
20. Czemu nie tańczę na ulicach
                                                       
Bibliografia:

1.   Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej T.I /Wolański R.:
      Agencja  Artystyczna MTJ , Warszawa 2003.
2.  Odnawiam dusze: piosenki, ludzie, czas (fragmenty) / Cygan J.:                                      
      Znak Litera Nova ; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,  
      Kraków 2019.
3.   Życie jest piosenką (fragmenty) / Cygan J.: Znak Litera Nova ;  
      Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2014.
4.   Moje piosenki dla dzieci (fragmenty) / Cygan J.: Agencja   
      Wydawnicza „Morex”, Warszawa 1998.