Wydarzenia dla dzieci

Wystawa ze zbiorów Muzeum w Łowiczu

W dniach 22 września – 6 października 2015 r. w Oddziale dla Dzieci MBP prezentowaliśmy wystawę „Łowicki strój ludowy – tradycja żywa” ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.
Wystawa ukazuje piękno i różnorodność łowickiego stroju, konteksty jego funkcjonowania w tradycyjnej kulturze księżackiej oraz we współczesnej przestrzeni kulturowej Regionu Łowickiego.
Trzon ekspozycji stanowi unikalna, bogata ikonografia gromadzona w archiwum  i zbiorach łowickiego muzeum, ukazująca strój łowicki i zmiany w nim zachodzące od XIX wieku po czasy współczesne. Wiele fotografii możemy oglądać po raz pierwszy. Zostały one pozyskane w trakcie badań terenowych od mieszkańców regionu, którzy przechowywali je pieczołowicie w albumach rodzinnych. Prezentację uzupełniły także wizerunki stroju pozyskane ze zbiorów prywatnych czy Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
Narracja wystawy prowadzi nas w czasie i przestrzeni i ukazuje różne oblicza ubiorów noszonych przez Księżaków oraz ich potomków zamieszkujących współczesne tereny powiatów Łowickiego i Skierniewickiego. Możemy dowiedzieć się na jakim obszarze i przez kogo strój łowicki był noszony oraz w jaki sposób powstawał. Wystawa uświadamia odbiorcy, że piękno stroju łowickiego było i pozostaje dumą nie tylko jego mieszkańców  i użytkowników, ale inspirowało także osoby pochodzące spoza chłopskiej kultury: malarzy, pisarzy, fotografów, wydawców pocztówek. Pokazuje jak kształtowała się droga do postrzegania stroju jako symbolu polskiej kultury ludowej i narodowej. Dzięki wystawie poznajemy różnorodność i wariantowość tradycyjnej odzieży. Opowiada ona bowiem o zmianach w kolorystyce, kroju i zdobnictwie zachodzących na przestrzeni wieków, a także o różnicach ze względu na czas, w którym strój był noszony (pory roku, na co dzień, od święta) czy status społeczny i wiek użytkownika (strój mężatek, strój dziecięcy). Zaprezentowana ikonografia uświadamia nam, że strój łowicki był zróżnicowany także wewnątrz regionu – gdzie modę kształtowała przynależność parafialna mieszkańców oraz   to, że jest to ubiór wciąż „żywy”, noszony z dumą, z różnych okazji współcześnie.  
Wystawę uzupełniają teksty objaśniające poruszane zagadnienia i cytaty z literatury popularno-naukowej i pięknej m.in. z noblowskiej powieści „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta.
22 października 2015 r. o godz. 10.00 w Oddziale dla Dzieci MBP wystawa została uroczyście otwarta przez panią Marzenę Konecką-Zwierz, dyrektora Muzeum w Łowiczu.
Spotkanie poprowadziła pani Magdalena Bartosiewicz, etnograf z Muzeum w Łowiczu. Uczestnikami byli uczniowie klasy III z Zespołu Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej.
Dzieci obejrzały piękne fotografie strojów łowickich. Mogły też zobaczyć, dotknąć a nawet przymierzyć autentyczny łowicki strój.
W drugiej części spotkania pani Magda przeprowadziła warsztaty przybliżające dzieciom różnorodność i zmiany stroju na przestrzeni wieków.
W następnych dniach wystawę oglądały dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych z osiedla Widok oraz osoby dorosłe.
W sumie wystawę odwiedziło 220 osób.