Wydarzenia dla dzieci

Spotkanie z muzyką w Filii nr 2

Dnia 9 maja 2016 r. w ramach programu „Czytam, słucham, wiem” odbyło się spotkanie z Danutą Zglińską nauczycielem muzyki. Wzięły w nim udział dzieci z Przedszkola nr 3. Przedszkolaki zapoznały się budową skrzypiec oraz mandoliny. Wspólnie z gościem dzieci zaśpiewały piosenkę przy akompaniamencie tych instrumentów oraz mogły z pomocą prowadzącej zajęcia zagrać na nich.