Wydarzenia dla dzieci

W smoczej jamie – Filia nr 5

We wtorek, 5 lipca 2016 roku w Filii 5 uczestnicy zajęć wysłuchali legendy o Smoku Wawelskim i dzielnym Szewczyku Dratewce. Jako pracę plastyczną dzieci wykonały kolorowe smoki, które już nie były takie groźne jak ten legendarny.