Bazy zewnętrzne

Biblioteka Narodowa
link
Biblioteka Jagiellońska
link
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi
link
Biblioteki cyfrowe w Polsce
link
Polska Biblioteka Internetowa
link