Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Bądź genialny – czytaj wiersze!

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 8 640 zł na projekt „Bądź genialny – czytaj wiersze!” (całość projektu 11 960, MKDNiS 8 640, MBP 3 320).

Założeniem projektu jest rozwój potencjału twórczego i edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym. Z najnowszych badań wynika, że w przyszłości najbardziej poszukiwani na rynku pracy będą ludzie z dużą wyobraźnią i elastyczni zawodowo. Rozwój technologiczny świata niesie za sobą wyzwania dla odbiorców. Dzieci są bombardowane wielką ilością bodźców zewnętrznych. Mają problemy z koncentracją i radzeniem sobie z emocjami. Ambitni rodzice są obecnie żywo zainteresowani inwestowaniem w przyszłość swoich dzieci. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i zagrożeniom nowoczesnego świata pokażemy jak czytanie poezji wpływa na rozwój mózgu oraz edukacyjne kompetencje młodych odbiorców. Wskażemy pozytywne efekty obcowania z poezją, która wpływa na rozwój społeczny i równowagę emocjonalną dzieci. Pokażemy, że wspólne czytanie jest przyjemną i pożyteczną rozrywką dla całych rodzin. Przedszkolaki będą uczestnikami głosowania na najpiękniejszy wiersz, spotkań autorskich i warsztatów wspierających emocjonalny i edukacyjny rozwój. Rodzinna gra miejska będzie odpowiedzią na potrzebę wspólnego spędzania czasu. Towarzyszyć jej będzie plenerowy kiermasz książek wydawnictwa Literatura oraz spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek. Na FB biblioteki, w radio i prasie będą publikowane informacje o stronach, portalach i projektach promujących wartościową literaturę dla dzieci.  Do realizacji projektu zaprosiliśmy specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego (Alina Brzuska-Kępa) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Wanda Matras-Mastalerz), którzy poprowadzą warsztaty dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Nowatorska forma plebiscytu dla dzieci połączonego z prezentacją utworów na banerach w przestrzeni miejskiej zachwyciła autorów  (np.: Agnieszka Frączek, Dorota Gellner, Ewa Zachara, Alicja Krzanik, Eliza Piotrowska, Natalia Usenko, Rafał Witek, JerzyK Wasowski, Marcin Brykczyński, Michał Rusinek).

Maj – przedszkolny plebiscyt na najpiękniejsze wiersze
Czerwiec – warsztaty dla przedszkolaków
Lipiec – wrzesień – Poezja na placach zabaw
Wrzesień – warsztaty i wykłady dla dorosłych oraz gra miejska i kiermasz ze spotkaniem autorskim dla całych rodzin

Informacje o projekcie przekazywane będą przez lokalną prasę i radio, strony internetowe: biblioteki, współorganizatorów, informacyjne z terenu miasta, portale społecznościowe, newslettery, jak również przez zaproszenia, plakaty, ulotki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 


 

Ludzkie/nieludzkie. Świat według Lema

Miejska Biblioteka Publiczna im. W Reymonta w Skierniewicach realizuje w 2021 r. projekt „Ludzkie/nieludzkie. Świat według Lema”. To działania promujące literaturę z zakresu takich dziedzin nauki i nowych zjawisk społecznych jak: antropologia technologii, antropologia medyczna, transhumanizm, tożsamość cyborgiczna, relacje między człowiekiem a automatami i robotami, sztuczna inteligencja. Cykl działań skierowanych do młodzieży i dorosłych jest wynikiem niesłabnącego zainteresowania profetyczną twórczością Stanisława Lema. Projekt zakłada aktywny udział młodzieży w warsztatach edukacyjnych, wykładach połączonych z pokazem multimedialnym, spotkaniach autorskich, grze miejskiej.

Na realizację projektu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 700 zł (całkowita wartość: 18 500 zł) ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.