Partnerzy

O pszczołach klimatycznie

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach realizuje w 2022 r. projekt „O pszczołach klimatycznie”. To cykl działań popularyzujących pszczelarstwo i wspierających postawy ekologiczne poprzez najnowszą literaturę oraz angażujące formy prezentacji. Odpowiada na coraz większe zainteresowanie problemem masowego wymierania pszczół i jego konsekwencjami. Łączy się ze zmianami sposobu życia, częstszemu zwracaniu się w stronę natury.

Wszystkie formy pracy mają na celu popularyzację literatury, rozwijanie zainteresowań, przybliżanie zjawisk występujących w przyrodzie w oparciu o badania naukowe, ale i zabawę oraz korzystanie z doświadczeń międzypokoleniowych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedzin związanych z tematem projektu (pracownicy naukowi uczelni wyższych, pracownicy parku krajobrazowego, pszczelarz), co gwarantuje nowatorskie formy przekazu i bieżący stan wiedzy. Spotkania z ilustratorami mają zachęcić do czytania i działań proekologicznych najmłodszych, a współpraca z seniorami integrować i aktywizować.

Projekt dedykowany jest dzieciom, dorosłym i seniorom. Głównym celem projektu jest promowanie czytania i nawyków czytelniczych wśród dzieci. Spodziewamy się, że dzięki podjęciu ważnego, ciekawego i aktualnego tematu pozyskamy nowych czytelników.

Na realizację projektu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł (całkowita wartość: 21 300 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.