Partnerzy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach realizuje w 2023 r.  2 zadania w ramach Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych: 
- 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2023 r. MBP w Skierniewicach otrzymała na realizację zadania 22 500 zł dofinansowania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość zakupu: 112 500 zł 
- 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, która zakłada wdrożenie i utrzymanie jednego systemu łączącego katalogi prawie 500 bibliotek w celu ułatwienia dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju. 
22 grudnia 2021 r. MBP w Skierniewicach zawarła umowę z Biblioteką Narodową o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego NPRCz 2.0 i od 1 września 2022 r. pracuje w systemie Alma z wyszukiwarką Primo.