Wydarzenia

Narodowe Czytanie 'Wesela" w MBP w Skierniewicach

2 września Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach wzięła udział w 6. edycji gólnopolskiej akcji promującej klasykę literatury polskiej.

Fragmenty dramatu "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego czytali znani skierniewiczanie: Dorota Rutkowska (posłanka na sejm RP), Barbara Widulińska (Doradca Prezydenta Miasta), Dariusz Chęcielewski (Wiceprzewodniczący Rady MIasta), Dorota Bogatko (radna RM Skierniewice), Bartłomiej Wójcik (radny RM Skierniewice), Iwona Górniak (Naczelnik Wydziału Edukacji), Zbigniew Sawicki (Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finasowych UM), podinsp. Tomasz Rochmiński (Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego), Marek Czarnota (dyrektor Szkoły Postawowej nr 7), Włodzimierz Wasilewski (artysta plastyk), Maciej Pigoń (lekarz), Łukasz Saptura (dziennikarz Radia RSC) i Maciek Białek (grafik komputerowy).