Wydarzenia

Spotkanie z Czesławem Ryszardem Różańskim w MBP w Skierniewicach

10 października 2017 r. odbyła się promocja książki Czesława Ryszarda Różańskiego "Ścieżkami pamięci". Wieczór upłynął na wspomnieniach. Autor przyniósł ze sobą liczne pamiątki. Spotkanie zostało zilustrowane fotografiami dawnych Skierniewic. Autorem pokazu był Radosław Stefanek - kolekcjoner zdjęć.