Wydarzenia

Konferencja "Czytelnictwo. Lektura-przyjemność-obowiązek" z MBP w Skierniewicach

11 maja 2018 r. miała miejsce konferencja  "Czytelnictwo. Lektura - przyjemność - obowiązek", zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach. Spotkanie skierowane było do nauczycieli, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych książką i czytelnictwem. Konferencję połączono z akcją promowania czytelnictwa oraz popularyzowania działalności bibliotek w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem (DO)Wolnośc czytania

Prelegnci konferencji:  Aleksandra Brzozowska - starszy bibliotekarz z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Monika Wachowicz - doktorantka Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego,  Aleksandra Korczak - nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli oraz Tomasz Staroń - nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach. 

W konferencji wzięło udział 88 osób.