Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Historia MBP

Pierwszą ogólnie dostępną biblioteką publiczną w Skierniewicach była Czytelnia Ludowa mieszcząca się w posesji Józefa Bindera przy ul. Senatorskiej. Powstała w 1906 roku z inicjatywy niewielkiej grupy ludzi, do której należeli Maria Rybicka (pierwsza kierowniczka Czytelni), Helena Lipińska, Józef Madziara. Zbiory i wyposażenie biblioteczne pochodziły głównie z darów i dobrowolnych składek miejscowego społeczeństwa. Księgozbiór w chwili udostępnienia liczył 1 400 woluminów, a w pierwszym roku działalności korzystało z niego około 500 czytelników. Na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystyki Królestwa Polskiego z 1914 r. można wnioskować, iż wskaźnik czytelniczy (liczba czytelników w stosunku do liczby mieszkańców) wynosił 5%.

Pomyślnie rozwijająca się działalność Czytelni wymogła zmianę lokalu, którym w czerwcu 1910 r. stał się budynek przy ul. Przyrynek. Wybuch I wojny światowej spowodował zamknięcie Czytelni. 8 października 1917 r. z inicjatywy Wacława Brzezińskiego, Sylwestra Klebanowskiego, Heleny Lipińskiej, Władysława Myślińskiego, Stanisława Olczakowskiego, Czesława Strzeleckiego, Mieczysława Twardowskiego powstało Towarzystwo Czytelni im. Tadeusza Kościuszki. Reaktywowana w ten sposób biblioteka zajęła początkowo lokal po Czytelni Ludowej, przeniosła się na ul. Jagiellońską 37, a następnie zajęła lokal miejski przy ul. Senatorskiej. W 1938 r. biblioteka dysponowała 8 126 woluminami, które były wypożyczane 463 czytelnikom.

Działalność Towarzystwa Czytelni im. Tadeusza Kościuszki została przerwana w 1939 r. wybuchem II wojny światowej. Mimo likwidacji Towarzystwa jako organizacji społecznej, dzięki ofiarności Janiny Twarowskiej (przewodniczącej byłego zarządu Towarzystwa Czytelni im. Tadeusza Kościuszki) i Heleny Weyher (kierowniczki wypożyczalni), udało się uratować zbiory. Już w grudniu 1939 r. uruchomiono wypożyczalnię. Wśród mieszkańców rozpowszechniła się nowa nazwa placówki bibliotecznej - Czytelnia Miejska. Okupant traktował Czytelnię jako bliżej nieokreśloną agendę magistratu, co stanowiło wystarczającą podstawę do opłacania z budżetu miejskiego np. czynszu, opału. Systematycznie wzrastał księgozbiór (w 1943 r. aż o 654 pozycje). Książki pochodziły z darów, ale również z zakupów od osób prywatnych, z antykwariatów czy "Spółdzielczej Składnicy Materiałów Piśmiennych". Ciekawostką jest fakt, że władze okupacyjne nie tylko nie zawiesiły działalności biblioteki, ale ani razu nie przeprowadziły kontroli tej placówki. Licznych i gorliwych czytelników dostarczył Czytelni napływ ludności wysiedlonej z terenów przyłączonych do Trzeciej Rzeszy oraz mieszkańców Warszawy po upadku powstania warszawskiego. W latach 1942-1944 biblioteka zarejestrowała trzy tysiące czytelników, a dziennie wypożyczano do 400 książek.

Podstawy organizacyjne działalności czytelni, jakie istniały w czasie okupacji, utrzymały się i w pierwszym roku po wyzwoleniu. Nadal pobierano od czytelników opłaty abonamentowe. Sytuację materialną, w jakiej znajdowała się biblioteka zmienił dopiero "Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi" z 17 kwietnia 1946 r. W październiku tego samego roku władze miasta przejęły uroczyście Czytelnię Miejską i od tej chwili zaczęto używać nazwy "Biblioteka Miejska im. Tadeusza Kościuszki". W tym momencie dzieje skierniewickiej biblioteki straciły swój indywidualny charakter. Dalsze jej losy potoczyły się podobnie jak i losy innych tego rodzaju placówek w kraju.

W 1956 r. doszło do połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Miejską im. Tadeusza Kościuszki. Kilka miesięcy później Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła funkcjonować w nowej siedzibie przy ul. 22 Lipca 2 (obecnie ul. Konstytucji 3 Maja).

Zmiany administracyjne w kraju spowodowały powołanie 1 sierpnia 1975 r. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (w miejsce byłej PiMBP). Ćwierćwiecze WBP w Skierniewicach zaowocowały m.in.:

  • rozwinięciem sieci miejskiej (5 filii bibliotecznych, oddział dla dzieci, wypożyczalnia, książki mówionej, czytelnia muzyczna),
  • przeniesieniem głównej biblioteki do lokalu przy ul. Mszczonowskiej 43a,
  • rozpoczęciem wdrażania systemu informatycznej obsługi biblioteki "SOWA" w 1993 r.,
  • wydawaniem własnego periodyku periodyku "Biblioteka w społeczeństwie".


15 maja 1986 r., podczas obchodów 80-lecia istnienia biblioteki w Skierniewicach, jej patronem został Władysław Stanisław Reymont - pisarz, noblista związany z ziemią skierniewicką.

W wyniku nowego podziału administracyjnego Polski w 1999 r. biblioteka zaprzestała działalności jako wojewódzka i stała się Miejską Biblioteką Publiczną. Od marca 2000 r. MBP prowadzi również zadania na rzecz powiatu skierniewickiego. Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa polskie ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oprócz książek, czasopism i dokumentów życia społecznego gromadzone są zbiory specjalne, np. płyty analogowe, CD i DVD, kasety magnetofonowe i wideo oraz zapisane na najnowszych nośnikach optycznych (w tym dla niewidomych).

Główne zbiory MBP stanowią książki i czasopisma. Suma naszych zbiorów to 182 330 (książki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne).


We wszystkich placówkach oferujemy dostęp do Internetu oraz stanowisk komputerowych. Posiadamy własną domenę mbp.Skierniewice.pl i własną stronę www.mbp.skierniewice.pl, na której czytelnik może sprawdzić stan swojego konta, zdalnie zamówić i rezerwować książki oraz samodzielne wykonać wydruki bibliograficzne. Czytelnicy, którzy podali przy zapisie swój e-mail, otrzymują automatyczne powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu książki oraz o oczekującej na nich zamówionej książce. Strona daje także możliwość wpisania się do bibliotecznego newslettera.

Dla poszukujących informacji o regionie strona www.mbp.skierniewice.pl oferuje możliwość przeszukiwania „Bibliografii Zachodniego Mazowsza” oraz Bibliografię Regionalną Województwa Łódzkiego.

Nasi użytkownicy mają dostęp do bazy Academika, a od marca 2020 r. mogą bezpłatnie korzystać z platformy Legimi.

 

 

Zośka Papużanka
Kąkol
Anna Król
Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach
Remigiusz Mróz
Ekstremista
Agnieszka Krawczyk
Splątane ścieżki
Simon Garfield
Najlepszy przyjaciel psa