Aktualności

12. edycja "Papierówki" MBP w Skierniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza 12. edycję konkursu „Papierówka”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania kryminalnego, do którego początek napisał Igor Brejdygant.
Termin nadsyłania prac to 17 listopada 2023 r.

REGULAMIN

I.     Postanowienia ogólne:

 1. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta

ul. Mszczonowska 43 a

96-100 Skierniewice

tel.: 46 833 69 69

www.mbp.skierniewice.pl

e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl

 1. Cele konkursu:
 •  pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
 •  promowanie talentów literackich Skierniewic i regionu,
 •  kształtowanie wrażliwości na piękno.
 1. Konkurs podzielony będzie na następujące kategorie wiekowe:
 •   13-16 lat,
 •   17-19 lat,
 • 20 lat i więcej.
 1. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
 2. Autorzy najciekawszych prac otrzymają bony upominkowe.

6.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia 2023 r. o godz.14.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach  przy ul. Mszczonowskiej 43 a. 

     

II.   Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być skierniewiczanie i mieszkańcy powiatu skierniewickiego - uczniowie i dorośli.

2.   Na konkurs można zgłosić wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

 1. Na konkurs należy zgłosić opowiadanie kryminalne, do którego początek napisał Igor Brejdygant, tekst znajduje się na stronie biblioteki www.mbp.skierniewice.pl:

Zmierzchało. Tomek wychodził ze swoim psem, Marianem na spacery do ciągnącego się nad Wisłą lasu o różnych porach, bo o różnych porach w ciągu roku robiło się ciemno. Marian, co w jakimś sensie logiczne, nie lubił zaś na wieczorne spacery wychodzić za dnia, ale, co już mniej logiczne, ale za to bardzo dla niego specyficzne, nie lubił też wychodzić w kompletną ciemnicę. Dlatego zawsze był to zmierzch, a dziś, czyli 10 października mrocznie zaczęło się robić około szóstej.

Zmierzch to taka dziwna pora, kiedy oko ludzkie nie chce jeszcze rozstać się ze świetlistością dnia i człowiek widzi wtedy najgorzej. Dla Mariana jednak to, czy było jasno, czy ciemno, nie miało w zasadzie żadnego znaczenia, bo pies i tak widzi przecież głównie nosem.

- Marian, chodź tu! – Tomek zawołał w stronę, w której po raz ostatni widział psa znikającego w gęstwinie chaszczy.

Po chwili odpowiedziało mu szczekanie.

- No, chodź, idziemy dalej…! – mężczyzna zbliżył się do miejsca, z którego usłyszał szczek.

Pies jednak nie chciał wcale iść dalej, szczekał tylko coraz bardziej zajadle. W końcu Tomek włączył latarkę w komórce i wszedł w krzaki rozpychając wolną ręką gałęzie przed sobą. Nagle stanął jak wryty. Jego wielki pies stał merdając ogonem obok małej na oko może pięcioletniej dziewczynki, która siedziała w białej jak śnieg sukience na konarze ściętego drzewa uśmiechając się smutno i lękliwie. Jej wielkie oczy patrzyły na zmianę na Tomka i na Mariana, a maleńka rączka głaskała psa po głowie.

 

 • praca musi być opatrzona tytułem,
 •  warunki formalne pracy: maksymalnie do 5 stron formatu A4, czcionka Times   

    New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,          

 •  na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace przesłane mejlowo,  jako oddzielny dokument tekstowy na adres: konkursy@mbp.skierniewice.pl  do 17 listopada 2023 r. 

  4.   Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę jako oddzielny dokument: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania (w przypadku uczniów

      dodatkowo nazwa szkoły i klasa).

      Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie. 

  III.  Postanowienia końcowe:

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania zgłoszonych na konkurs prac.
 4. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
 5. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni MBP,

       tel. 46 833 69 69.

 1. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl.
 2. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej.

 

IV.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2

       rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
 2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
 4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
 5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2023 r.;
 6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.