O bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

W ramach współpracy z Instytutem Książki i British Council w kwietniu 2007 roku na terenie województwa łódzkiego rozpoczynają swoją działalność Dyskusyjne Kluby Książki - lokalne kluby czytelnicze działające przy bibliotekach.

Celem działalności klubów jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich. Nie sposób nie zgodzić się z inicjatorami idei tych klubów iż „potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze".
Planowane jest, iż każdy uczestnik należący do danego DKK otrzyma egzemplarz książki do przeczytania. Po dyskusji omówione książki będą zwracane opiekunowi Klubu w danej bibliotece. Poszczególne kluby będą wymieniały się tymi książkami.
 Dyskusyjne Kluby Książki to projekt adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.  Celem Klubów jest  ożywianie środowisk skupiających wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do aktywnego promowania mody na czytanie.

Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają ciekawą lekturę i miłą atmosferę.

Moderatorem DKK jest Agnieszka Kutermankiewicz (pracownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji MBP w Skierniewicach)
tel. 46 833 69 69
e-mail: agnieszka.kutermankiewicz@mbp.skierniewice.pl