Aktualności

Przyjaciele kota Filusia - rodzinny konkurs plastyczny z Filią nr 4 MBP w Skierniewicach

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym "Przyjaciele kota Filusia". Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Przyjaciele kota Filusia - rodzinny konkurs plastyczny

         Regulamin konkursu

I.          Postanowienia ogólne:

 1. Organizator konkursu:

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Bohaterów Westerplatte 60, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 880 92 99, e-mail: filia_4@mbp.skierniewice.pl

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • wspieranie rodzinnych form rozrywki,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi.
 2. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
 3. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

6.   Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2023 r. podczas imprezy mikołajkowej  w Filii nr 4 MBP. 

7.   Od 6 grudnia w Filii nr 4 MBP będzie można oglądać wystawę prac konkursowych.

 

II.       Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi.

2.   Na konkurs można zgłosić jedną pracę.

 1. Zadaniem  konkursowym jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej i w dowolnym formacie (mile widziane prace przestrzenne), przedstawiającej wymyślonego przyjaciela kota Filusia - maskotki Filii nr 4 MBP (widocznej  na zdjęciu).
 • Praca konkursowa zaopatrzona musi być w metryczkę: imię, nazwisko, wiek dzieci/ka, numer telefonu i mejl opiekuna.

3.  Prace można składać w następujących placówkach MBP:  

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta  w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
 • Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,  ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
 • Filia nr 1 MBP w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
 • Filia nr 2 MBP w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 8/16 pawilon nr 8, tel. 46 832 47 94,
 • Filia nr 4 MBP w Skierniewicach, ul. Bohaterów Westerplatte 60  (Rawka),  tel. 46 880 92 99, do 27 listopada 2023 r.  

III.      Postanowienia końcowe:

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania zgłoszonych na konkurs prac.
 4. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
 5. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy  Filii nr 4 MBP.
 6. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej 
 7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej.
 8. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niezbędnych do realizacji statutowych zadań Biblioteki) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.