Aktualności

Spotkanie z prof. Piotrem Chomczyńskim w MBP w Skierniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach serdecznie zaprasza na spotkanie z prof. Piotrem Chomczyńskim, socjologiem i kryminologiem. Czekamy 4 kwietnia o godz. 18 w Czytelni MBP przy Mszczonowskiej 43 a.

dr hab. prof. UŁ i ANS w Pile Piotr Chomczyński – socjolog, kryminolog, lider zespołu badawczego w Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych, profesor w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Stypendysta europejskiego grantu naukowego Eurica zrealizowanego na Universidad Nacional Autónoma de México. Działając przy organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację
osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ i ANS w Pile. Obecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Crime in Latin America (CRIMLA)” finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council.