Aktualności

"NA RATUNEK ZIEMI "-Konkurs ekologiczny w Filii numer 5

Miejska Biblioteka Publiczna imienia Władysława Stanisława Reymonta
w Skierniewicach Filia nr 5 zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie ekologicznym                                                                                                       "NA RATUNEK ZIEMI"

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Kartą zgłoszeniową do konkursu jest praca plastyczna  nawiązująca do tytułu konkursu., którą należy dostarczyć do 18 kwietnia 2014 roku do Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach mieszczącej się przy alei Niepodległości 4.
Regulamin konkursu i bibliografia dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – www.mbp.pl
Informacje : tel. 46 832 60 59
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl

Regulamin konkursu ekologicznego
„Na ratunek Ziemi”

1. Organizator konkursu :

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 046 8326059
   www.mbp.skierniewice.pl
   filia_5@mbp.skierniewice.pl

2. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich
     wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do 18 kwietnia 2014 roku. Technika prac dowolna.
Każda praca powinna zawierać:
    ● nazwisko i imię uczestnika,
    ● klasę i nazwę szkoły,
    ● imię i nazwisko nauczyciela.

4. Termin

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

     — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 23 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 w Filii 5 MBP al. Niepodległości 4

     — II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 29 kwietnia 2014 roku o godzinie 10 w Filii 5 MBP
al. Niepodległości 4

Prace zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 22 kwietnia 2010 roku do Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach aleja Niepodległości 4.

5. Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna 3 wyróżnienia.
Nagrodzona będzie również najładniejsza praca plastyczna.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2014 roku, po etapie ustnym o godz.12.00 w Filii 5 MBP aleja Niepodległości 4.

Wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.

6. Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie
www.mbp.skierniewice.pl 
Szczegółowe informacje udzielane są pod adresami:
e_mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: (0-46) 832-60-59

BIBLIOGRAFIA

Do II etapu konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:

1. Grochowicz E., Korytkowski J., „Ochrona przyrody i wód”,
2. Stępczak K., „Ochrona i kształtowanie środowiska”,
3. Hare T., „Świat wokół nas – recykling”,
4. Pollock S., „Powietrze”,
5. Wright M., „Świat wokół nas – efekt cieplarniany”,
6. Grochowicz E., Korytkowski J., „Ochrona gleb”,
7. Gaff J., „Ziemia, morze i niebo”,
8. Rowlands D., „Zanieczyszczenia środowiska a człowiek”,
9. Grochowicz E., Korytkowski J., „Ochrona powietrza”,
10. Tilling S., Nisbet A., Chell K., „Kwaśne deszcze”,
11. Brown L. R., Flavin Ch., Postel S., „Na ratunek Ziemi”.
12. Schwarz L. – „Na ratunek Ziemi – wielka księga pytań i odpowiedzi”