Aktualności

MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA-Konkurs muzyczny w Filii nr 2

     

  

 


                                     MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA

                                    11. EDYCJA KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ

                                                                                                  

 

      Regulamin konkursu


  1.Organizator konkursu:
        Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
        ul. Reymonta 33
        96-100 Skierniewice
        tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl
  2. Cele konkursu:
 Zapoznanie się z dorobkiem twórczym Czesława Niemena.
 Popularyzacja  piosenek stworzonych przez artystę będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej.                                    
  Zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów.
  Popularyzacja muzyki rozrywkowej.
 Popularyzacja biblioteki w środowisku.
3. Termin:
 Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 10 października 2014 r. do organizatora konkursu.
 Etap pisemny konkursu odbędzie się 16 października 2014 r. o godzinie 10.00
w Filii nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33.
 Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 października
2014 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół (klas V - VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych). 
 Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Czesława Niemena zgodnie z podanym poniżej wykazem lektur.
 Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:

ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Czesława Niemena.
Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów
w części pierwszej konkursu.
ETAP II: zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artysty.
5. Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody specjalne. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu imprezy.
        Informacje: www.mbp.skierniewice.pl
        e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl ; tel. 46 832 47 94