Aktualności

Konkurs muzyczny - " JADĄ WOZY KOLOROWE "

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 2  OGŁASZA 12. EDYCJĘ KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ - "JADĄ WOZY KOLOROWE ". KONKURS POŚWIĘCONY ŻYCIU  I TWÓRCZOŚCI MARYLI RODOWICZ. 

 

          

            Cele konkursu:


- Zapoznanie się z dorobkiem twórczym Maryli Rodowicz.

- Popularyzacja  piosenek stworzonych przez artystkę będących wizytówką polskiej muzyki rozrywkowej.                                 

- Zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów.

- Popularyzacja muzyki rozrywkowej.

- Popularyzacja biblioteki w środowisku.

1. Termin:
- Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 9 października 2015 r.
        do organizatora konkursu.
- Etap pisemny konkursu odbędzie się 15 października 2015 r.
        o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP przy ul. Reymonta 33.
- Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędą się
           22 października 2015 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół (klas V - VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych). 
- Uczestnicy zobowiązani są do znajomości życia i twórczości Maryli Rodowicz zgodnie z podanym poniżej wykazem lektur.
- Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe:


ETAP I: uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat życia i twórczości Maryli Rodowicz.
Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w części pierwszej konkursu.
ETAP II: zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów artystki.

3. Nagrody:
        Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca
        w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody
        specjalne. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.
        Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Uwagi końcowe:
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dniu imprezy.          Informacje: www.mbp.skierniewice.pl
 e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94

Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI

1. Dzięcioł i dziewczyna
2. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma
3. Diabeł i raj
4. Jadą wozy kolorowe
5. To już było
6. Remedium
7. Małgośka
8. Piękny dzień
9. Za pierwszą chmurą
10. Co się stało z mamą
11. Hej, żeglujże żeglarzu
12. Do łezki łezka
13. Futbol
14. Za górami
15. Krąży, krąży złoty pieniądz
16. Ludzkie gadanie
17. Wielki trójżaglowiec
18. Pejzaż horyzontalny
19. Wielka woda
20. Mówiły mu

Kategoria II: klasy I – III gimnazjum

1. Pejzaż horyzontalny
2. Rozmowa przez ocean
3. Piękny dzień
4. Mówiły mu
5. Ballada wagonowa
6. Ludzie kocham was
7. Żyj mój świecie
8. A gdzie to siódme morze
9. Kiedy się dziwić przestanę
10. Za górami
11. Niech żyje bal
12. Nocny sufit
13. Panie nasz, Panie ich
14. Wszyscy chcą kochać
15. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma
16. Za pierwszą chmurą
17. Jest cudnie
18. Wariatka tańczy
19. Czy warto
20. Nie przepraszam za nic


 Kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne

1. Weselne dzieci
2. Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos
3. W szeregu
4. Wszyscy chcą kochać
5. Nie ma jak pompa
6. Święty spokój
7. Nikt z nas nie powinien być sam
8. Cyrk nocą
9. Bar przed zakrętem
10. Po co mi dnie? (Nie ma cię bardziej niż zwykle)
11. Na brudno
12. Polska Madonna
13. Trzy może nawet cztery dni
14. Gonią wilki za owcami
15. Nietakt
16. Rozmowa przez ocean
17. Opera mydlana
18. Z tobą w górach
19. U mnie już noc (Parapety jak trampoliny)
20. Trzymaj się

Bibliografia:

1. Wolański R.: Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej T. II; Agencja Artystyczna MTJ; Warszawa  2003
2. Rodowicz M, Szubrycht J: Wariatka tańczy; G+J Gruner + Jahr Polska; Warszawa 2004