Aktualności

Konkurs czytelniczy w Filii nr 2 MBP - Gregory Rządzi


Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta -
Filia nr 2

OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY -  GREGORY RZĄDZI
poświęcony popularnej serii „Dziennik cwaniaczka”

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
GREGORY RZĄDZI


I

Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
Filia nr 2
ul.Reymonta 33                                                                                      
96-100 Skierniewice                                                                                        
tel.: 46 832 47 94
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl
 
II

Cele konkursu:

Popularyzacja twórczości Jeffa Kinneya.
Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
Kształtowanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi plastycznej.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych i interpretacyjnych.

III

Termin:

Etap pisemny konkursu  odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
Eliminacje ustne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  27 kwietnia 2017r o godz. 10.00 w Filii nr 2 MBP.
Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 11 kwietnia 2017r. u organizatora lub w wybranej placówce MBP.                                         

 

IV

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do  uczniów klas II- IV skierniewickich szkół podstawowych.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie ilustracji do wybranego utworu (wykonanej dowolną techniką o formacie A4) – co będzie traktowane jako „karta zgłoszeniowa” do udziału w konkursie. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tzn.: imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace będą eksponowane w formie wystawy.
Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości Jeffa Kinneya (wykaz podany na końcu regulaminu).
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
a) ELIMINACJE PISEMNE: uczestnicy konkursu powinni udzielić odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań. 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbą punktów przejdzie do  kolejnego etapu.
b) ELIMINACJE USTNE: uczestnicy odpowiadać będą na 3 pytania z wylosowanego zestawu.
4.  Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:
— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
     — Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
     — Filia nr 1 MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
     — Filia nr 2 MBP w Skierniewicach
         ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
     — Filia nr 4 MBP w Skierniewicach
         ul. Obrońców Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99,
     — Filia nr 5 MBP w Skierniewicach
         al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.

V

Nagrody:

Komisja wyłoni zdobywców I, II, i III miejsca, którzy otrzymają nagrody specjalne oraz dyplomy. Za zajęcie IV-X miejsca przyznane będą wyróżnienia. Najlepsza praca plastyczna zostanie uhonorowana nagrodą specjalną.

 


VI

Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
          regulaminie w dniu imprezy.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 
          prac.
     4. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę, uczestnicy
         wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (na potrzeby  
         konkursu) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
     5. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej 
         stronie internetowej.


Bibliografia:

● Dziennik cwaniaczka: Biała gorączka
● Dziennik cwaniaczka: Trzeci do pary
● Dziennik cwaniaczka: Ubaw do pachy
● Dziennik cwaniaczka: Zezowate szczęście


Informacje: www.mbp.skierniewice.pl 
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl           tel: (46) 832-47-94