Aktualności

Filia nr 2 MBP OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY - W domu i w szkole

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
Filia nr 2
 

 

OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY

W domu i w szkole poświęcony popularnej serii „Opowiastki familijne”

Cele konkursu:

1. Popularyzacja twórczości Beaty Andrzejczuk.
2. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi plastycznej.
4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i interpretacyjnych.

Termin:

1. Etap pisemny konkursu  odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
2. Eliminacje ustne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  
19  kwietnia 2018r o godz. 10.00 w Filii nr 2 MBP.
3. Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 7 kwietnia  2018 r. u organizatora lub w wybranej placówce MBP.                                        

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do  uczniów klas III - IV skierniewickich szkół podstawowych.
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie ilustracji do wybranego opowiadania (wykonanej dowolną techniką o formacie A4) – co będzie traktowane jako „karta zgłoszeniowa” do udziału w konkursie. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tzn.: imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace będą eksponowane w formie wystawy.
2. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości Beaty Andrzejczuk (wykaz podany na końcu regulaminu).
3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
a) ELIMINACJE PISEMNE: uczestnicy konkursu powinni udzielić odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań. 10. uczestników, którzy uzyskają największą liczbą punktów przejdzie do  kolejnego etapu.
b) ELIMINACJE USTNE: uczestnicy odpowiadać będą na 3 pytania z wylosowanego zestawu.
4.  Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:
— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
     — Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
     — Filia nr 1 MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
     — Filia nr 2 MBP w Skierniewicach
         ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
     — Filia nr 4 MBP w Skierniewicach
         ul. Bohaterów Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99,
     — Filia nr 5 MBP w Skierniewicach
         al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.

Nagrody:

Komisja wyłoni zdobywców I, II, i III miejsca, którzy otrzymają nagrody specjalne oraz dyplomy. Za zajęcie IV-X miejsca przyznane będą wyróżnienia. Najlepsza praca plastyczna zostanie uhonorowana nagrodą specjalną.

 

Uwagi końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
    regulaminie w dniu imprezy.
2. Prace przechodzą na własność organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 
    prac.
4. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę, uczestnicy
    wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (na potrzeby  
    konkursu) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
5. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej 
    stronie internetowej.


Bibliografia:

● Opowiastki familijne 1: Czy Edytka jest bardzo brzydka
● Opowiastki familijne 1 : Okularnik
● Opowiastki familijne 1 : Szalona mama
● Opowiastki familijne 2 : Nic nie cieszy Klaudii
● Opowiastki familijne 2 : Lena chce mieć lalkę Barbie
● Opowiastki familijne 2 : Filip chce być najlepszy
● Opowiastki familijne 2 : Dzidzia
● Opowiastki familijne 4 : Jagoda
● Opowiastki familijne 4 : Trzy życzenia dla Bartka
● Opowiastki familijne 5 : Chłopiec na wózku
● Opowiastki familijne 5 : Kto kogo przezywa tak samo się nazywa
● Opowiastki familijne 5 : Tajemnicze Czamisie
● Opowiastki familijne 6 : Łatka
● Opowiastki familijne 6 : To jest mój tatuś
● Opowiastki familijne 6 : Drzewko marzeń

 


Informacje: www.mbp.skierniewice.pl 
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl           tel: (46) 832-47-94