Wydarzenia

Slalom poetycki - spotkanie z Elżbietą Pietrzak

Gościem pierwszego spotkania z cyklu „Slalom poetycki” była Elżbieta Pietrzak, autorka dwóch tomików wierszy: Moje kwiaty i Moje kwiaty cz.II.  Spotkanie prowadził Łukasz Saptura, pytając między innymi o rolę poezji w życiu autorki, wybór tematyki wierszy czy pierwsze próby poetyckie.

Elżbieta Pietrzak zainteresowała się poezją mieszkając jeszcze w rodzinnych Zawadach, gdzie napisała pierwsze wiersze. Czytała polskich romantyków, którzy stali się dla niej inspiracją i wzorem. Swój talent poetycki rozwinęła w trakcie spotkań Skierniewickiego Zrzeszenia Poetów i Niepoetów.  Wiersz  „Pieta Oborska” został wydany w  zbiorze  „Wiadukt” w  2011 roku. W tym samym roku ukazał się jej pierwszy tomik poetycki  „Moje kwiaty”, kolejny - „Moje kwiaty II”  w 2012 roku. Obecnie pracuje nad trzecim tomikiem.